Niebo - strona 2

Bóg tym, którzy Go miłują. (1 Kor 2, 9)

Dopiero w niebie człowiek może oglądać Boga „twarzą w twarz”:

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. (1 Kor 13,13)

Niebo jako rzeczywistość duchowa („miejsce” Boga) łączy się na kartach Pisma Świętego kilkukrotnie z niebem jako częścią świata widzialnego; firmamentem. Dzieje się tak np. przy chrzcie Jezusa Chrystusa w Jordanie:

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3,16-17)

Podobnie św. Łukasz opisuje Wniebowstąpienie – jako wzniesienie Jezusa w górę (Dz 1,9). Z kolei Starym Testamencie w 2. Księdze Królewskiej znajduje się  fragment o wniebowzięciu Eliasza (2 Krl 2,11). Tradycja mówi o również o wniebowzięciu Maryi Panny. Niemniej nie należy traktować „nieba” jako określonej przestrzeni i utożsamiać z niebem jako sklepieniem nad ziemią.

Udział ludzkości w niebie jest możliwy dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego śmierci i Zmartwychwstaniu. Zstępując do piekła umożliwił on również uczestnictwo w komunii z Bogiem tym, którzy Go poprzedzili. Droga do nieba prowadzi wyłącznie przez Jezusa.

Św. Piotr w jednym ze swoich listów pisze o „nowym niebie i nowej ziemi” (2 P 3,13). Jest to określenie tajemniczego odnowienia ludzkości i świata, ostatecznej realizacji zamysłu Bożego przy końcu dziejów.

Polecamy również:

  • Aniołowie

    Aniołowie (z gr. angelos oznacza „wysłaniec, posłaniec”) to istoty duchowe, niecielesne. Są sługami i wysłannikami Boga, wykonawcami Jego rozkazów, obecnymi od chwili stworzenia świata. Cechuje je nieśmiertelność. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09