Modlitwy do Ducha Świętego

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego są dyspozycjami, które sprawiają, że człowiek wiedzie życie moralne i jest posłuszny Boga.  Prośba o dary jest zatem prośbą o duchowe podobieństwo do Jezusa. Traktuje się je jako uzupełnienie cnót.

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego znajduje swoje źródło w Biblii we fragmencie Księgi Izajasza:

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. (Iz 11,2)

Do sześciu darów zapisanych w hebrajskiej wersji proroctwa, Septuaginta i Wulgata  dołączyły jeszcze dar pobożności.

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego jest modlitwą do prywatnego odmawiania. O dary Ducha Świętego szczególnie mocno powinni prosić kandydaci do sakramentu bierzmowania.

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego – treść

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne.

Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
SUPER DZIĘKI BARDZO
PO PROSTU KULFON • 2020-11-29 18:49:53
elo
maciek z kalisza • 2020-11-29 11:56:35
ta
ja • 2020-11-29 11:21:27
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14