Księga Rodzaju - streszczenie - strona 3

człowieka i tej pychy dotyczy właśnie historia Wieży Babel opowiedziana w rozdziale 11 Księgi Rodzaju.

Albowiem ludzie postanowili wybudować wieżę, której wierzchołek miał sięgać do samego nieba. Miało to zapobiec ich rozproszeniu po całej ziemi. Jednak Bogu się to nie spodobało - doszło do przekroczenia granic, które zostały dla ludzkości wytyczone. Postanowił pomieszać języki, aby ludzie nie mogli się porozumieć i dokończyć swojego dzieła. Była to kara za brak pokory i zadufanie człowieka. Historia ta tłumaczy zarówno różnorodność ludzkiej mowy, jak i różnorodność narodów. Opowiadanie wywodzi się z folkloru.

Dzieje patriarchów izraelskich

Od 11. rozdziału rozpoczyna się historia patriarchów izraelskich. Patriarcha to z języka greckiego „ojciec, który rządzi”. Określenie to było w Biblii stosowane w odniesieniu do Abrahama, Izaaka, Jakuba, dwunastu synów Jakuba i Dawida.

Księga mówi o powołaniu Abrama oraz o jego pobycie w Egipcie. Bóg zawiera z nim przymierze:

Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami,

Polecamy również:

  • Księga Rodzaju - opracowanie

    Księga Rodzaju (gr. Genesis) to pierwsza z ksiąg Starego Testamentu. Tradycyjnie jej autorstwo przypisuje się Mojżeszowi (przyjmuje się, że pierwsze teksty biblijne mogły powstać ok. XIII w. p.n.e.). Pierwsza księga biblijna obejmuje okres od powstania świata i stworzenia pierwszych ludzi do czasów... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 3 =
Michał Baron
2019-11-14 17:54:52
Masno to ogolem tekst ktorym inaczej mozesz powiedz fest dobrze, swoja droga dobrze fest znaczy bardzo dobrze, dla mnie masno to jest cos w stylu fest masno ni czyli masno fest
KozakPVP
2015-11-08 20:26:08
Bardzo piękne .
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44