Jan Paweł II - encykliki - strona 2

poważne patologie na świecie (m.in. zagrożenie życia i pokoju). Podkreślił konieczność kształtowania stosunków społecznych zgodnie z zasadą solidarności.

8) „Redemptoris missio” (pol. Misja Odkupiciela) –encyklika została ogłoszona 7 grudnia 1990 r. Dotyczy misyjnego posłannictwa Kościoła i jego teologicznych podstaw. Jan Paweł II wskazuje, że konieczna jest nie tylko ewangelizacja wśród ludów niechrześcijańskich, ale także „nowa ewangelizacja” ochrzczonych, którzy swoją wiarę w Chrystusa stracili. Papież podkreśla również w dokumencie rolę duszpasterstwa wśród wiernych praktykujących.

9) „Centesimus annus” (pol. Rok setny) – dokument został wydany 1 maja 1991 r. w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”. Stanowi rozwinięcie głównych tez katolickiej nauki społecznej w świetle doświadczeń historycznych związanych z kryzysem ideologii marksistowskiej i załamaniem się światowego systemu komunistycznego. Jan Paweł II w „Centesimus annus” zwrócił uwagę na gospodarcze osiągnięcia kapitalizmu, ale równocześnie podkreślił, że z absolutyzacji zasad liberalizmu płyną zagrożenia natury etycznej.

10) „Veritatis splendor” (pol. Blask prawdy) –  encyklika została wydana 6 sierpnia 1993 r. Jan Paweł II omówił w niej fundamentalne problemy teologii moralnej m.in. kwestie rozpoznania dobra, istnienia zła, rolę ludzkiej wolności, ludzkiego sumienia oraz grzechu śmiertelnego. W dokumencie potwierdzono także tradycyjną naukę Kościoła o prawie naturalnym jako powszechnie obowiązującym.

11) „Evangelium vitae” (pol. Ewangelia życia) – encyklika została ogłoszona 25 marca 1995 r.  Jan Paweł II potwierdził w niej absolutną wartość i świętość życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dokument prezentuje stanowisko Kościoła w sprawie aborcji i eutanazji, a także zajmuje się szczegółowo naturalnymi metodami planowania rodziny. Ojciec Święty wystąpił w tej encyklice także przeciwko karze śmierci oraz eksperymentom biologicznym i genetycznym na człowieku.

12) „Ut unum sint” (pol. Aby byli jedno) –encyklika została ogłoszona 25 maja 1995 r. Jan Paweł II podjął w niej w sposób systematyczny problematykę jedności chrześcijan i wskazał na potrzebę dialogu ekumenicznego. Dokument spotkał się z uznaniem wśród różnych odłamów chrześcijańskich: luteranizmu, anglikanizmu, starokatolicyzmu oraz prawosławia.

13) „Fides et ratio” (pol. Wiara i rozum) – dokument został wydany 15 października 1998 r. Jan Paweł II przedstawił w nim relacje między wiarą a rozumem z punktu widzenia Kościoła, podkreślając przy tym, że nie muszą się one wzajemnie zwalczać, lecz powinny się uzupełniać:  „wiara i rozum są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy”.

14) „Ecclesia de Eucharistia” (pol. Kościół z Eucharystii) – ostatnia, czternasta encyklika papieża Jana Pawła II. Została wydana 17 kwietnia 2003 r. Ojciec Święty ukazał w niej fundamentalne znaczenie Eucharystii w roli całego Kościoła – „Kościół żyje dzięki Eucharystii”.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44