Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - daty, hasła, miejsca, opis

Jan Paweł II jako Ojciec Święty pielgrzymował do Polski osiem razy:

I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia” ( Ciesz się, Matko Polsko). Jej celem był udział papieża w obchodach 900. rocznicy śmierci św. Stanisława – patrona Polski. Ojciec Święty odwiedził wówczas: Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Łącznie w spotkaniach z Papieżem w czasie I pielgrzymki uczestniczyło ok. 10 mln Polaków.  Najwięcej wiernych przybyło na Mszę św. odprawioną przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach – 2 mln.

W pierwszym dniu pielgrzymki, 2 czerwca na pl. Zwycięstwa (ob. Piłsudskiego) w stolicy padły słynne później słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II , papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Ostatnie dwa zdania tego wezwania stały się jednym z pierwszych haseł powstałej rok później "Solidarności".

II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)

Odbyła się w okresie stanu wojennego. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko - Ojczyzno moja!”. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny  i Kraków. Podczas pielgrzymki Jan Paweł II dokonał trzech beatyfikacji: w Poznaniu Urszuli Ledóchowskiej, a w Krakowie na Błoniach – Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego. Wziął też udział w obchodach 600-lecia obecności Maryi w wizerunku częstochowskim i zostawił jako wotum Matce Bożej pas sutanny, przestrzelony 13 maja 1981 r. podczas zamachu na Placu św. Piotra. Według raportów dostarczonych przez Służbę Bezpieczeństwa we mszach i spotkaniach z papieżem uczestniczyło 7 milionów osób. Miesiąc po papieskiej pielgrzymce do Ojczyzny (22 lipca 1983 r.) gen. Jaruzelski zniósł w Polsce stan wojenny.

III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)

Trzecia pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Do końca ich umiłował”. Tematyka homilii papieskich podczas tej wizyty koncentrowała się wokół Eucharystii. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź. Jednym z głównych celów trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego był jego udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym. Z okazji tej wizyty skomponowana też została specjalnie pieśń „Panie, dobry jak chleb”. Jan Paweł II dokonał też dwóch beatyfikacji – Karoliny Kózkównej i biskupa Michała Kozala. We wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym wzięło udział 5 milionów Polaków.

IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991)

Czwarta Pielgrzymka pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” i była pierwszą pielgrzymką do wolnej Polski. Przebiegała w dwóch etapach: od 1 do 9 czerwca oraz od 13 do 16 sierpnia 1991 r. W czasie pierwszego etapu Jan Paweł II odwiedził: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. W swoich homiliach papież koncentrował się na Dekalogu. Dokonał beatyfikacji bp. Józefa Sebastiana Pelczara, matki Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego i Anieli Salawy.

W drugim etapie wizyty Jan Paweł II odwiedził: Kraków, Wadowice i Częstochowę. Głównym celem tej wizyty było przewodniczenie obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży, które miały miejsce w Częstochowie.

V pielgrzymka (22 maja 1995)

Piąta pielgrzymka była najkrótszą i nieoficjalną wizytą Jana Pawła II w Polsce. Trwała tylko jeden dzień. Hasło wizyty w brzmiało: „Zło dobrem zwyciężaj”.

Polecamy również:

Komentarze (5)
Wynik działania 5 + 2 =
Aleks 444444777
2021-04-29 14:58:55
Może być jak dla mnie. :)
Nicson
2020-05-25 14:56:51
nie kumam
marek04
2018-10-16 14:36:16
Dzieki dziala
JanuszPawlacz
2018-10-16 14:36:01
fajne
Szkoła podstawowa
2017-05-21 12:39:06
Super dużo można się tu dowiedzieć
Ostatnio komentowane
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48
Bardzo pomocny
• 2023-11-26 12:35:19
Kozak Wytłumaczone
• 2023-11-25 09:56:02