Układy współrzędnych

Układ współrzędnych to pewien sposób opisu punktów przestrzeni, tak, by możliwe było zajmowanie się obiektami geometrycznymi (jak punkty, proste, odcinki, trójkąty, okręgi, itd.) za pomocą języka algebry (równań, nierówności) oraz analizy matematycznej (funkcji).

Wyróżnionym punktem układu współrzędnych jest jego początek - punkt, do którego odnosić będziemy wszystkie pozostałe przy podawaniu ich współrzędnych.

 

Najprostszym przykładem układu współrzędnych jest oś liczbowa - jest ona obrazem przestrzeni jednowymiarowej, której elementami są liczby. W tak określonym układzie początkiem natomiast jest liczba 0. Współrzędną każdej liczby jest jej odległość od początku układu, przy czym odległości liczb ujemnych zapisujemy z minusem. Można więc myśleć o tym następująco: współrzędną każdej liczby jest ona sama.

 

Układ współrzędnych powstały poprzez skrzyżowanie ze sobą dwóch prostopadłych osi liczbowych (poziomej x i pionowej y) reprezentuje przestrzeń dwuwymiarową (płaszczyznę). Początkiem tak rozumianego układu jest punkt (0,0), a współrzędnymi punkty (x,y) odpowiadające położeniu danego punktu względem obu osi. Dodanie trzeciej osi (z) umożliwia nam reprezentowanie przestrzeni trójwymiarowej. W tym układzie

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
GLUT RP
• 2022-05-28 15:01:34
Nie wiem co to za powiesc zostala tu streszczona ale na pewno nie jest to Nastepny do raju...
• 2022-05-27 10:28:53
polecam w podreczniku tego nie było a pd.
• 2022-05-26 16:02:28
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38