Żywot człowieka poczciwego - streszczenie

 

KSIĘGI PIERWSZE ŻYWOTA CZŁOWIEKA POCZCIWEGO

KAPITULUM I

1. Powodem stworzenia świata była Boska chwała i cześć, którą wszyscy ludzie powinni Mu oddawać.

2. Człowiek został stworzony po to, by wszystkie stworzenia i rośliny miały swojego pana. Nie mógł tylko człowiek spożywać owoców z jednego drzewa, które Bóg nazwał drzewem żywota.

3. Adam dostał niewiastę, by mógł się rozmnażać i by nie musiał wieść życia samotnie.

4. Szatan zwiódł Adama i jego żonę z zazdrości, że zajmą oni miejsce w niebie po strąconych aniołach, do których należał i on sam (tak głosiły średniowieczne legendy biblijne).

5. Z woli Boga na ziemi są różnorodni ludzie zarówno z charakteru, jak i wyglądu. Każda rzecz i każda istota zostały stworzone z woli Boga raz na zawsze i to się nie odmieni, aż do skończenia świata.

6. Różność stanów posiadania została ustalona przez Boga.

7. Człowiek rodzi się w takim czasie, w jakim ustanowi to Bóg i rodzi się dobry lub zły, gdyż losy jego zostały już przypieczętowane.

8. Człowiek posiada cztery ciecze, wydzielane przez ograny wewnętrzne, stanowiące o jego usposobieniu. Gdyby człowieka opanowała tylko jedna z tych cieczy, zabiłaby go. Dlatego każdy posiada wszystkie cztery, tylko w różnych proporcjach. Dlatego są cztery podstawowe typy temperamentu:choleryk, sangwinik, melancholik i flegmatyk.

KAPITULUM II

1. Bóg obdarowując człowieka rozumem dał mu możliwość wpływania na swoje losy. Może on bowiem rozróżniać dobre od złego.

2. Aby człowiekowi było łatwiej odróżniać dobre od złego i hamować złe cechy wynikające z jego temperamentu, Bóg dał mu swoje przykazania, którymi winien się on kierować w życiu.

3. Bóg upomina wszystkich złych, nawołuje do nawrócenia, chce On bowiem zbawienia wszystkich ludzi. Bóg nie stwarza ludzi złymi. Zła ich nie uczy. Uczy, jak nie ulegać złym skłonnościom. Podążając ścieżką Boga, człowiek uczy się odrzucać zło.

KAPITULUM III

1. Powinnościami rodziców jest rozeznać usposobienie dziecka i stosownie poprzez wychowanie wpływać na nie, korygując to, co złe. Jeśli dziećmi zajmuje się mamka, należy postarać się o taką, która będzie uczyła dobrych obyczajów i czuwała nad kształtowaniem charakteru dziecka.

2. Dziecko musi być karmione zgodnie ze swoim usposobieniem: choleryk i melancholik nie powinien dostawać potraw gorących, flegmatyk nie powinien jeść potraw zimnych i schłodzonych.

3. Dziecko nie powinno być zbytnio strojone. Nie powinno się go też nazbyt straszyć. Dzieciom nie powinno się pozwalać zbyt wiele mówić.

4. Najlepiej, jeżeli dziecko uczy się w domu pod okiem rodziców i preceptora (nauczyciela).

KAPITULUM IV

1. Najważniejszą nauką dla dziecka jest nauka o Bogu i Jego prawach.

2. Do nauki dla dziecka wybierać tylko te księgi, które są zgodne z nauką Boga.

3. Nie ulegać nowoczesnym poglądom arian, którzy wyparzają jestestwo Boga.

4. Człowiek nie jest w stanie pojąć Istoty Boskiej, która jest jednym bytem, lecz w trzech osobach (Ojciec-Syn-Duch Św.). Rej przeciwstawia tu swoje poglądy poglądom arian. Daje liczne przykłady z Biblii na istnienie Trójcy Świętej.

5. Bóg może okazać swój gniew, ale jest też dobrotliwym i miłosiernym Ojcem.

6. Człowiek powinien prosić Boga o pomoc, otoczenie siebie Jego mocą, zaspokojenie potrzeb doczesnych, przebaczenie złych uczynków (które człowiek powinien też wybaczyć innym ludziom).

7. Ponieważ Bóg jest tym samym co Syn i Duch Św., wszystko, co można powiedzieć Bogu, można też powiedzieć Synowi i Duchowi Św. Rej podkreśla, iż najważniejszą z nauk jest nauka Biblii. Dlatego dziecko powinno od małego czytać o pierwszych ludziach, by poznało dobrze Boga.

KAPITULUM V

1. Człowiek powinien kierować

Polecamy również:

 • Żywot człowieka poczciwego - plan wydarzeń

  I Księgi pierwsze 1. Jakie są prawa i nakazy Boże. 2. Jakie powinności mają rodzice względem swoich dzieci. 3. Czego młodzi ludzie powinni się uczyć, a czego wystrzegać. Więcej »

 • Żywot człowieka poczciwego - opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji, motywy)

  „Żywot człowieka poczciwego” jest fragmentem większej całości – dzieła noszącego tytuł „Źwierciadło albo kształt, w którym każdy stan snadnie się może swoim sprawom jako we zwierciadle przypatrzeć”. Dzieło powstało w roku 1568. Więcej »

 • Żywot człowieka poczciwego - interpretacja

  Dzieło Mikołaja Reja ma charakter parenetyczny. Stanowi ono swoiste podsumowanie życia ziemianina, przede wszystkim jednak jest to zbiór prawd i zasad, którymi powinien kierować się dobry gospodarz, obywatel, przyjaciel i mąż. Dzieło głosi pochwałę życia wiejskiego i rodzinnego. Więcej »

 • Wzór szlachcica-ziemianina w Żywocie człowieka poczciwego

  „Żywot człowieka poczciwego” gatunkowo nawiązuje do literatury parenetycznej, bardzo popularnej w średniowieczu. Jednak wówczas ziemianin – prosty szlachcic – nie zasługiwał na tego rodzaju uwagę, nie poświęcano mu specjalnego miejsca w literaturze. W renesansie każdy człowiek wart... Więcej »

 • Żywot człowieka poczciwego - obraz wsi w utworze

  Wieś polska w literaturze renesansowej często ukazywana była jako mityczna Arkadia, czyli kraina wiecznej szczęśliwości. Arkadia to ziemski raj, w którym żyje się bez trosk i cierpienia, gdzie egzystencja przebiega w harmonii i błogim spokoju. Taki właśnie obraz wyłania się z utworu „Żywot człowieka... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Kórww
• 2022-12-08 19:48:51
Ciekawe
• 2022-12-08 15:17:01
essa
• 2022-12-08 14:46:36
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47