Oswald Spengler, Zmierzch Zachodu – streszczenie

W swoim dziele filozof czyni ludzkość kategorią istnienia, która pozbawiona jest moralności i wszelkich kulturowych konotacji. Ludzkość podaje jako pojęcie zoologiczne, puste. Dostrzegał także istniejącą wielość kultur, z których każda stanowi organiczną i niezależną całość. Niczego sobie nie zawdzięczają, choć poniekąd wzajemnie na siebie oddziaływają. W twierdzeniu tym chodziło mu o raczej kultury wielkie, cywilizacje. Spengler wyróżnił osiem kultur, z których każda rozwija się w trzech stadiach. Ich wyrazem są rodzaje dusz: magiczna, apollińska (z tradycji śródziemnomorskiej) oraz faustyczna (zachodnioeuropejska).

Oswald Spengler wierzył, że kultury są organizmami zintegrowanymi wewnętrznie, a nie działającymi mechanicznie, każda z nich doświadcza cyklu życia, tak jak żywa istota (od narodzin aż po śmierć).

Pojęcia „kultura” Spengler używa w dwóch podstawowych znaczeniach. Pierwszym z nich jest uznanie jej za całość, organizm żyjący, rodzący się, a w końcu  umierający. W toku tego procesu pojawiają się napięcia między poszczególnymi składnikami i zjawiskami kultury, które stanowią o jej znaczeniu. Po napięciach następuje okres równowagi między nimi i trwa aż do ich zaniku, zwiastującego

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58