Psychoanaliza - założenia i znaczenie - strona 3

do marzeń sennych, które zdaniem Freuda stanowią symboliczny wyraz nieświadomych treści i mogą podlegać interpretacji.

Psychoanaliza w sensie filozoficznym była teorią deterministyczną, zakładała bowiem, że człowiek jest marionetką bezwolną wobec podświadomych impulsów, których nie może kontrolować.

Kontynuatorami myśli Freuda byli między innymi Melanie Klein i Jacques Lacan (choć oczywiście przeformułowali wiele jego poglądów). Należy pamiętać, że psychoanaliza stała się inspiracją dla wielu ważnych zjawisk artystycznych, zwłaszcza surrealizmu w sztukach plastycznych, filmie i literaturze. Po II wojnie światowej stanowiła również istotne narzędzie badań literackich. Jako metoda terapii szczególną popularność zdobyła zaś w Stanach Zjednoczonych.

Psychologia głębi Carla Gustava Junga

Z psychoanalizy wywodzi się również psychologia głębi, w której jeden z głównych nurtów stworzył Carl Gustav Jung. Psycholog ten odkrył istnienie podświadomości zbiorowej, gdzie przechowywane są uniwersalne wzorce ludzkich zachowań, tak zwane archetypy. W przeciwieństwie do Freuda Jung uważał więc, że nerwica jest zjawiskiem skomplikowanym i nie można jej tłumaczyć tylko w obrębie indywidualnej psychiki, ale należy uwzględnić szeroki kontekst kultury, która nieustannie kształtuje ludzkie postępowanie. Jung sprzeciwiał się również skrajnie seksualnym interpretacjom autorstwa Freuda. Uważał np., że libido to popęd o znacznie szerszym znaczeniu niż instynkt erotyczny.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10