Kartezjusz - filozofia i dzieła - strona 2

do prostych rozwiązań. Teorię tę wyłożył Kartezjusz najszerzej w wydanym w 1637 roku zbiorze „Esejów”, w którym znalazła się słynna „Rozprawa o metodzie”.

„Cogito ergo sum”. Metodą badawczą przyjętą przez Kartezjusza w odniesieniu do miejsca człowieka w świecie był sceptycyzm zakładający z góry, że w ograniczoności swoich zmysłów człowiek w niczym nie może być nieomylny i niczego pewien – nawet swego własnego istnienia. Paradoksalnie jednak w tym właśnie zwątpieniu tkwiła ostoja pewności, moje wątpliwości są bowiem niezaprzeczalnym dowodem na to, że myślę – nawet, jeśli jestem w błędzie. Owa teza zmieniła postrzeganie roli człowieka z zakresu przedmiotowego na podmiotowy, osadzając ośrodek i sens wszechświata nie w materii, lecz w świadomym duchu, który istnieć może niezależnie od ciała. I tak oto dokonał się tzw. „przewrót kartezjański”, formując podstawy dla całej filozofii nowożytnej.

Bóg i myśl. Postrzeganie Boga bardzo mocno łączyło się w filozofii kartezjańskiej z jej koncepcją jaźni – ostatecznym źródłem ludzkiej myśli (jako wartości ponadzmysłowej i ponadcielesnej) musiała być istota doskonała, a o jej istnieniu świadczy wystarczająco już sam fakt, iż owa „myśl” (myśl o Bogu)

Polecamy również:

  • Kartezjusz - biografia

    Rene Descartes, znany w polskiej kulturze jako Kartezjusz, przyszedł na świat 31 marca 1596 roku w miasteczku La Haye w zachodniej Francji. Jako potomek starej rodziny szlacheckiej odebrał dosyć gruntowne – jak na wiek XVII – wykształcenie zapoczątkowane w kolegium jezuickim w pobliskim miasteczku La... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
wojtte
2015-09-09 16:30:16
przydatne
Ostatnio komentowane
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
2
Hanka • 2021-05-13 09:15:11