Józef Stalin - biografia, działalność - strona 2

narodowości. W 1919 roku ożenił się z Nadieżdą Alliłujewą, z którą miał syna Wasilija i córkę Swietłanę.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej pełnił funkcję komisarza politycznego Radzieckiego Frontu Południowo-Zachodniego. Po śmierci Lenia, w 1925 roku został generalnym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i rozpoczął bezwzględną walkę z Lwem Trockim, swoim kontrkandydatem do przejęcia pełni władzy. W 1926 roku udało mu się usunąć Trockiego z partii, a następnie zmusić do emigracji. Od tego czasu można mówić o jedynowładztwie Stalina. Ponadto wydał on na Trockiego wyrok śmierci, który wykonał agent KGB w 1940 roku w Meksyku.

Od momentu usunięcia trockiego z partii Stalin zaczął realizować swoją bezwzględną i krwawą politykę. Jego walka z religią doprowadziła do zniszczenia większości kościołów różnych wyznań na terenie Związku Radzieckiego, a także wymordowania wielu duchownych. W dziedzinie gospodarki wdrożył I Plan Pięcioletni, który zakładał industrializację kraju, zmiany w przemyśle ciężkim i kolektywizację rolnictwa. Zniesiono małe gospodarstwa rolne, a wsie zostały połączone w olbrzymie kołchozy. Szczególnym obiektem bolszewickich ataków byli kułacy, czyli

Polecamy również:

 • Powstanie ONZ - historia i cele

  ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowa pokojowa organizacja powołana po II wojnie światowej, w 1945 roku, w miejsce przedwojennej Ligii Narodów (rozwiązanej oficjalnie w 1946 roku). Zamysł powstania takiego organu był jednym z punktów obrad konferencji w Teheranie w 1943... Więcej »

 • Powstanie NATO - państwa założycielskie, historia, cele

  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organisation) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego to sojusz polityczno-militarny zawiązany w 1949 roku, który początkowo miał na celu obronę państw Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych przed ekspansją Związku Radzieckiego na zachód. Więcej »

 • Żelazna kurtyna - pojęcie, historia, znaczenie

  Żelazna kurtyna to określenie podziału politycznego, jaki nastąpił w Europie po II wojnie światowej na mocy postanowień konferencji w Jałcie w 1945 roku. Wówczas to bowiem Wielka Trójka (Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt) spowodowała, że kraje Europy wschodniej (w tym Polska)... Więcej »

 • Zimna wojna - przyczyny, przebieg, skutki

  Określenie „zimna wojna” oznacza wzajemne relacje pomiędzy Związkiem Radzieckim i krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w latach 1946 – 1989. Więcej »

 • Układ Warszawski - informacje

  Układ Warszawski był sojuszem polityczno-wojskowym państw europejskich, które po zakończeniu II wojny światowej znajdowały się w radzieckiej strefie wpływów. Wiodącą i decydującą rolę w owym sojuszu pełnił Związek Radziecki. W jego skład wchodziły Polska, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Rumunia i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02