Germinal - streszczenie - strona 9

zawłaszczone przedmioty. Postanawia go nie wydawać, gdyż miejsce to może okazać się przydatne w przyszłości.

Pan Maheu zarządził zebranie górników w lesie. Pojawiły się około trzy tysiące ludzi. Pierwszy przemawiał Stefan Lantier, który otwarcie wygłosił pogląd, iż kopalnie powinny należeć do ludzi w nich pracujących. Po nim swoją mowę wygłosił Rasseneur, lecz głosząc poglądy sprzeczne ze słowami Lantiera (jego zdaniem robotnicy powinni zadowolić się tylko udziałami), nie znalazł uznania tłumu. Jeszcze raz wystąpił Stefan mówiąc, iż robotnicy kontynuujący pracę powinni zostać powstrzymani. Jego postawa niezwykle zaimponowała Chavalowi, który oświadczył, iż następnego dnia stanie kopalnia Jean-Bart.

Część V

Gdy Deneulin dowiedział się o strajku w należącej do niego kopalni, udał się do górników i zaczął nakłaniać ich do pracy. Na osobności obiecał Chavalovi awans na posadę sztygara, co przekonało go do przerwania strajku.

W czasie pracy przytomność straciła Katarzyna. Konieczne okazało się jak najszybsze wydostanie jej na powierzchnię, lecz strajkujący unieruchomili windy. Wszyscy w panice biegną do drabin, tratując się po drodze. Ostatecznie udaje im się wydostać, chociaż wiele

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
TO NIE JEST INTERPRETACJA. MOIM ZDANIEM NAJGORSZA INTERPRETACJA NA ŚWIECIE. MOJA P. OD PO...
ŻAŁOSNE • 2020-10-28 23:03:24
7y6yy
ytyio yguig • 2020-10-28 18:58:23
Tekst jest napisany z błędami. (lata panowania) Hammurabi nie zjednoczył pierwszy Samar...
Historyk • 2020-10-28 17:07:17
To jest 7.
Alice • 2020-10-28 11:43:13
hyggyy
jhfhftu • 2020-10-28 10:30:09