Dies irae - interpretacja i analiza wiersza

„Dies irae” oznacza Dzień gniewu, a więc dzień Sądu Ostatecznego, kiedy to Bóg rozliczy ludzi z ich grzechów. Motyw ten był popularny w poezji młodopolskiej, wyrażającej niepokój egzystencjalny i lęk przed nadchodzącą katastrofą.

Podmiotem lirycznym wiersza to cała zbiorowość ludzka, dlatego wypowiada się ona w liczbie mnogiej. Wizja sądu w ujęciu Kasprowicza jest jednoznacznie pesymistyczna. Bóg jawi się w niej jako karzący Sędzia, „lodowaty”, bezwzględny i okrutny, choć podmiot zbiorowy cały czas błaga go o miłosierdzie i litość. Zwracając się do Stwórcy, najczęściej używa słów: „Głowo owinięta cierniową koroną”, co podkreśla cierpienia Jezusa za ludzkie grzechy. Dzień gniewu jest dniem rozliczenia. Bóg cierpiał za człowieka, jednak człowiek zmarnował tę ofiarę, pozwolił złu zapanować na świecie i teraz sam odpowie za swoje przewinienia.

Człowiek ukazany został przez Kasprowicza jako istota skłonna do grzechu. Podmiot liryczny przyznaje się do win, ale jednocześnie obarcza za nie Stwórcę, który go takim uczynił.

Wśród błagań o litość pobrzmiewa ton buntu – szczególnie wyraźny w słowach Adama, który wstawia się za swoimi dziećmi. Oskarża on Boga, że okrutnie karze człowieka za grzechy,

Polecamy również:

  • Dies irae - ekspresjonizm

    „Hymny” Kasprowicza świadczą o zwrocie w kierunku estetyki ekspresjonistycznej. Po okresie fascynacji poetyką naturalizmu i impresjonizmu poeta dążył do oddania silnych emocji, subiektywnych odczuć i manifestacji buntu. „Dies irae” jest przykładem takiej postawy wobec Boga. Więcej »

  • Dies Irae - treść wiersza

    Trąba dziwny dźwięk rozsieje,ogień skrzepnie, blask ściemnieje,w proch powrócą światów dzieje.Z drzew wieczności spadną liściena Sędziego straszne przyjście,by świadectwo dać Psalmiście...A ty, psalmisto Pański, nastrój harfę swojąjuż na ostatni ton!Grzech krwią czarną duszę plami...Bez obrońcy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04