Wskazywanie drogi po angielsku

Asking the way – a dialogue

A: Excuse me. Can you tell me the way to the nearest shopping mall?
B: Of course. Go down this road, then take the first street on the right and go straight on. When you reach first crossroads turn left. The shopping mall is just around the corner, between the library and the police station.
A: Down this road, first street on the right and left at the first crossroads.
B: That's right.
A: Is it far from here?
B: It isn't very far, about 20 minutes on foot.
A: Can I take a bus?
B: Well, you can take a 'K' bus and get off at the third stop. You will get to the crossroads I mentioned before. Then you should turn left.
A: Is there a bus stop near here?
B: Certainly. Next to the church. You can see it from here.
A: Thanks a lot.
B: That's all right.

Wskazywanie drogi po angielsku - tłumaczenie

A: Przepraszam, czy może mi pan wskazać drogę do najbliższego centrum handlowego?
B: Oczywiście. Proszę iść wzdłuż tej ulicy, skręcić w prawo i iść prosto. Kiedy dotrze pan do pierwszego skrzyżowania, proszę skręcić w lewo. Centrum handlowe jest tuż za rogiem, pomiędzy biblioteką i posterunkiem policji.
A: Prosto, pierwsza w prawo i w lewo na pierwszym skrzyżowaniu.
B: Zgadza się.
A: Czy to daleko stąd?
B: Nie jest zbyt daleko, około 20 minut piechotą.
A: Czy mogę podjechać autobusem?
B: Może pan wziąć autobus 'K' i wysiąść na 3 przystanku. Dotrze pan do skrzyżowania, o którym wcześniej wspomniałem. Wtedy trzeba skręcić w lewo.
A: Czy przystanek jest gdzieś niedaleko?
B: Oczywiście. Obok kościoła. Może go pan stąd zobaczyć.
A: Bardzo dziękuję.
B: Nie ma sprawy.

DICTIONARY – SŁOWNICZEK
to tell sb the way to... – wskazywać komuś drogę do...
a shopping mall – centrum handlowe
to turn – skręcić
to pass - minąć
right – prawo
left – lewo
first/second/third left - pierwsza/druga/trzecia w lewo
go straight on – iść prosto
crossroads – skrzyżowanie
just around the corner – tuż za rogiem
between – pomiędzy
a library – biblioteka
a police station – posterunek policji
far – daleko
near – blisko
to take a bus – wziąć autobus
to get off – wysiąść
a church - kościół

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43