Past Simple vs Present Perfect - strona 2

na temat przeszłości również prowadzone są w czasie past simple, np.:

I didn't sleep well last night. I had a nightmare and my dog woke me up. I got up and went to the kitchen. Someone was there. - Nie spałam dobrze ostatniej nocy. Miałam koszmary i obudził mnie mój pies. Wstałam i poszłam do kuchni. Ktoś tam był.

Present perfect - czas teraźniejszy odwołujący się do / mający swój początek w przeszłości

- Konstrukcja

czasowniki regularne: podmiot + have + podstawowa forma czasownika z  końcówką '-e' lub '-ed'

czasowniki nieregularne: podmiot + have + III forma czasownika (z tabeli czasowników nieregularnych)

- Zastosowanie

Czynności/wydarzenia z przeszłości mają wpływ na teraźniejszość (ich efekt widoczny jest do dzisiaj). Mogą to być również czynności/wydarzenia, które zaczęły się w przeszłości i trwają do dziś. Akcent kładzie się tu jednak na rezultat, a nie działanie. Słowa kluczowe w przypadku czasu present perfect to: yet, already, ever, just, until now, so far, lately/recently.

I have bought new shoes. Do you like them? - Kupiłam nowe buty. Podobają ci się?
She has worked very hard and she is exhausted now. - Ona pracowała bardzo ciężko i jest teraz wyczerpana.
We have just came here. - My dopiero co tu przyszliśmy.
Have you cut your hair lately? - Czy ostatnio ścięłaś włosy?
They have been very busy recently. - Oni są ostatnio bardzo zajęci.

Doświadczenia również opisujemy w czasie present perfect, np.:

We have been to Africa. - Byliśmy w Afryce.
Have you ever tried sushi? - Czy próbowałeś kiedykolwiek sushi?
I have never seen such a beautiful painting before. - Nigdy wcześniej nie widziałem takiego pięknego obrazu.
Have you seen this film? - Czy widziałeś ten film?
She hasn't been abroad yet. - Ona jeszcze nie była za granicą.

Polecamy również:

  • Past Simple - pytania i przeczenia

    Pytania tworzone są przy pomocy operatora did i formy podstawowej czasownika (infinitive): Did you win? Schemat przeczeń w czasie past simple jest następujący: podmiot + did not (didn't ) + forma podstawowa czasownika (infinitive). Przykład: I didn't go to school yesterday. Więcej »

  • Past Simple - zastosowanie

    Czas past simple służy opisywaniu zdarzeń z przeszłości. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany czas przeszły w języku angielskim. Odnosi się najczęściej do: wydarzeń zakończonych, wydarzeń jednorazowych, sekwencji zdarzeń i nawyków z przeszłości. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 4 + 1 =
Jungkook BTS
2019-11-23 16:17:20
Nareszcie to rozumiem!
Ktoś
2019-11-23 16:13:30
Spoko
Kuba.
2016-01-12 16:08:55
Super strona :)
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10