Past Perfect - budowa - strona 2

– closed, love – loved). Niektórym czasownikom podwaja się też ostatnią samogłoskę (travel – travelled, admit – admitted).

Czasowniki nieregularne nie rządzą się żadnymi określonymi zasadami i trzeba je zapamiętać. Tabela z II i III formą czasowników nieregularnych opublikowana została w sekcji Czasowniki nieregularne. A oto przykłady past participle czasowników nieregularnych.

be – been
make – made
do – done
write – written
bring – brought
go – gone

It was amazing, I had never been there before. - To było niesamowite, nigdy wcześniej tam nie byłem.
Our mother had made the dinner before we arrived. - Nasza mama zrobiła obiad, zanim przybyliśmy.
They had gone before we phoned them. - Oni sobie poszli, zanim do nich zadzwoniliśmy.

Przeczenia w czasie past perfect

Tworzymy je poprzez dodanie słowa 'not', czyli konstrukcja zdań wygląda następująco:

podmiot + had not (hadn't) + III forma czasownika (past participle)

Przykłady:

We hadn't known each other before 1999. - Nie znaliśmy się przez 1999 rokiem.
I hadn't been there before. - Nie byłam tam wcześniej.
She hadn't done her homework so the teacher punished her. - Ona nie odrobiła zadania, więc nauczyciel ją ukarał.

Pytania w czasie past perfect

Można utworzyć je poprzez zmianę szyku zdania twierdzącego:

had + podmiot + III forma czasownika (past participle)

Had he already cleaned the house when you came? - Czy on posprzątał już mieszkanie, gdy przyszłaś?
Had you ever thought about being famous before you became a well-known artist? - Czy kiedykolwiek myślałaś o sławie, zanim stałeś się znanym artystą?
Where had they lived before they moved here? - Gdzie oni mieszkali, zanim przeprowadzili się tutaj?

Słowa często występujące w zdaniach w czasie past perfect to: never, before, after, already, just, for, since, until, by the time.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39