Past Continuous - zastosowanie

Czas past continuous jest czasem analogicznym do present continuous, jednak odnosi się do przeszłości. Wyraża trwanie jakiejś czynności w określonym czasie w przeszłości (nie jest to czynność dokonana, zakończona).

Past continuous tworzymy poprzez formę czasu przeszłego czasownika 'to be' i czasownik z końcówką '-ing'. Przy czym czasownik 'to be' pełni funkcję czasownika posiłkowego i nie tłumaczymy go na język polski.

Past continuous używamy w następujących przypadkach:

- wydarzeń z przeszłości trwających w określonym przedziale czasowym

Yesterday at this time I was sitting in the park. - Wczoraj o tej porze siedziałam w parku.
In 1988 we were living in Wroclaw. - W 1988 mieszkaliśmy we Wrocławiu.
They weren't sleeping at eight o'clock. - Oni nie spali o ósmej.

- wydarzeń z przeszłości, które zostały zakłócone/przerwane innym zdarzeniem

I was studying when the telephone rang. - Kiedy uczyłam się, zadzwonił telefon.
They were going to the cinema when they met Anna. - Kiedy szli do kina, spotkali Annę.
She fell asleep while she was watching the film. - Ona zasnęła podczas oglądania filmu.

- kilku wydarzeń z przeszłości odbywających się w tym samym czasie

We were singing and dancing the whole night. - Śpiewaliśmy i tańczyliśmy całą noc.
She was screaming and crying. - Ona krzyczała i płakała.
I was cleaning the house and listening to the radio. - Sprzątałam dom i słuchałam radia.

Inne przykłady zdań:

Yesterday at 3 o'clock I was learning. - Wczoraj o 3 uczyłem się.
She was watching the film when I came back home. - Ona oglądała film, kiedy wróciłem do domu.
What were you doing in the morning? - Co robiłeś rano?
My dad wasn't working today. He was playing golf. - Mój tato dziś nie pracował. Grał w golfa.
I was reading a book the whole afternoon. - Czytałem książkę całe popołudnie.
Where you having a shower when I called you? - Czy brałeś prysznic, gdy do Ciebie zadzwoniłam?
He wasn't at home when I was having breakfast. - Nie było go w domu, gdy jadłam śniadanie.
Yesterday at this time we were swimming and sunbathing. - Wczoraj o tej porze pływaliśmy i opalaliśmy się.
Our parents were staying in this hotel last year. - Nasi rodzice zatrzymali się w tym hotelu w tamtym roku.
My computer wasn't working the whole morning. - Mój komputer nie działał cały ranek.

Stative verbs w past continuous

Podobnie jak w present continuous, w czasie past continuous nie używamy niektórych czasowników (stative verbs). Są to czasowniki odnoszące się do uczuć (like, love, hate), posiadania (have, posses, belong) lub też stanów umysłu (think, know, see). Więcej na ten temat napisane zostało w sekcji dotyczącej czasu present continuous.

Polecamy również:

 • Present Simple - budowa

  Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple: podmiot + czasownik w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'. Więcej »

 • Present Continuous - budowa

  Czas present continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + odmieniony czasownik to be (am/is/are) +  czasownik z końcówką '-ing' Więcej »

 • Past Simple - budowa

  Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

 • Present Perfect Continuous - budowa

  Konstrukcja zdań twierdzących w czasie present perfect continuous: podmiot + have / has  been + czasownik z końcówką '-ing'. Przykład: They have been working the whole week. Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słowa 'not' (They have not been working the whole week). Pytania tworzone są przez... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13