Ustal jaka masa amoniaku odpowiada liczbie cząstek zawartych w danej masie azotu

W oparciu o przeprowadzone obliczenia ustal, w jakiej masie amoniaku znajduje się tyle samo cząsteczek, ile znajduje się w 14g azotu. W obliczeniach przyjmij masy atomowe: MN = 14u, MH = 1u, a wyniki podaj z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 23:54

Rozwiązanie:

Obliczamy jaką liczbę moli stanowi 14g cząsteczkowego azotu:

nN = m/M = 14/28 = 0,5 mola N2

Układamy proporcję – jeśli 1 mol amoniaku ma masę 17g, to jaka masa odpowiada 0,5 mola?

1 mol – 17g

0,5 mola – x g

x = 8,5g

 

Odpowiedź: 8,5g amoniaku odpowiada takiej samej liczbie cząstek, co 14g azotu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: