Reformy wewnętrzne Stefana Batorego

Po ucieczce do Francji pierwszego króla polskiego wybranego w wolnej elekcji – Henryka Walezego, nowym władcą cześć szlachty obwołała córkę Zygmunta Starego oraz Bony Sforzy – Annę Jagiellonkę. Na jej męża natomiast wybrano wówczas księcia Siedmiogrodu, panującego jako król Polski w latach 1576 – 1586 – Stefana Batorego.

Ten ostatni swoje panowanie musiał rozpocząć od uporania się z opozycją, która po ucieczce Walezego do rodzinnego kraju, widziała Maksymiliana II Habsburga jako kolejnego władcę polskiego. Wystarczyła jednak demonstracja sił Batorego aby opanować sytuacje wewnętrzną Rzeczpospolitej.

Stefan Batory – Reformy

Pomimo licznych sukcesów w walce z pro habsburską opozycją w kraju, do końca swojego panowania Stefan Batory nie był w stanie utworzyć własnego stronnictwa politycznego. Pozostawił jednak po sobie wybitnego polityka – osobę, która doprowadziła do wyboru na nowego króla Anny Jagiellonki – Jana Zamoyskiego. Ten najbliższy współpracownik króla, kanclerz wielki koronny planował m. in. utworzenie Kolegium Królewskiego oraz reformę Akademii Krakowskiej.

Stefan Batory w okresie swojego panowania zasłynął również jako pierwszy monarcha, który przyjął Kozaków na żołd królewski. Stworzył w ten sposób podstawy kozackich oddziałów rejestrowych. W skutek czego król zapewnił sobie ich poparcie w czasie zagrożenia tatarskiego.

Rzeczpospolita w czasie rządów Batorego została ponadto zdecydowanie wzmocniona. Władca akceptował rolę szlachty w kraju, a w przypadku potrzeby uchwalenia nowych podatków – odwoływał się ponad sejmem do sejmików. Wyraził również zgodę na ustanowienie Trybunału Koronnego w roku 1578. Miał on stanowić najwyższy organ sądu odwoławczego dla stanu szlacheckiego oraz duchowieństwa. Dodatkowo również na tym sejmie król polski doprowadził do powołania piechoty wybranieckiej – była złożona z chłopów mieszkających w dobrach królewskich.

Poza tym Stefan Batory jako pierwszy monarcha Rzeczpospolitej potwierdził zasady konfederacji warszawskiej w swojej przysiędze koronacyjnej. Pomimo, iż był gorliwym katolikiem – katolicyzm uznał za podstawę swojej potęgi, przestrzegał jednocześnie zasad tolerancji religijnej. Zachował odrębne prawa Żydów oraz Ormian. Powyższa działalność nie przeszkadzała mu w popieraniu zakonu jezuitów, których obdarzył szczególną opieką – popierał zakładane przez nich kolegia oraz fundował dla nich kościoły.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Fajne
• 2024-04-17 15:24:05
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55