Ludwik XIV Król Słońce - biografia, rządy, osiągnięcia

Ludwik XIV – Pochodzenie

W okresie panowania Ludwika XIII – po czasie destabilizacji państwa za małoletniego Ludwika III, we Francji doszło do odbudowy silnej władzy państwowej. Sytuacja ta nastąpiła przede wszystkim dzięki działaniom pierwszego ministra – kardynałowi Armandowi du Plessis de Richelieu. Jego polityczną dewizą było „wszystko musi być podporządkowane racji stanu”.

Po śmierci Ludwika XIII władzę jako regentka objęła – Anna Austriaczka, której ministrem i kontynuatorem reform Richelieu był Jules Mazarin. To On właśnie sprawował faktyczną władzę w państwie podczas małoletniości syna Anny Austriaczki oraz króla Ludwika XIII, następcy tronu – Ludwika XIV zwanego również Królem Słońce.

Ludwik XIV urodził się 5 września w roku 1638 w Saint-Germain-en-Laye. Pochodził z dynastii Burbonów i był najdłużej panującym monarchą europejskim – 72 lata. Zmarł w Wersalu w roku 1715, pozostawiając po sobie Francje o scentralizowanej, absolutystycznej władzy królewskiej.

Stąd też wywodzi się jego przydomek – Słońce bądź też Wielki. Obydwa określenia odnosiły się również do faktu, iż sam monarcha lubił się przedstawiać jako najważniejsza i najwyższa osoba w państwie. Poza tym w toku swojego panowania kazał również wybijać monety ze swoją podobizną na tle słońca.

Młody monarcha miał odebrać dobre wykształcenie – znał oprócz języka ojczystego również włoski i łacinę, interesował się matematyką, geografią oraz historią polityczną Europy. Podobno odznaczał się również sporym zamiłowaniem do sporu – w tym w szczególności uprawiał szermierkę. Króla przedstawia się najczęściej jako osobę posiadając kompleks na punkcie swojego wzrostu, dlatego też miał nosić buty z wyższymi obcasami oraz specjalne peruki.

W roku 1660 król Francji ożenił się z córką ówczesnego króla Hiszpanii Filipa IV – Marią Teresą Habsburg. Pomimo, iż z tego związku urodziło się sześcioro dzieci, żadne z nich nie przeżyło Ludwika XIV. W efekcie Król Słońce przekazał tron swojemu prawnukowi Ludwikowi XV. Oprócz swojej żony, Ludwik w toku swojego długoletniego panowania miał utrzymywać kontakty z wieloma kochankami. Z czego mogło urodzić się władcy nawet około 20 potomstwa – większość z nich oficjalnie uznał.

Ludwik XIV – Lata panowania

Po osiągnięciu pełnoletniości Ludwik XIV przejmuje oficjalnie rządy we Francji. W toku swojego panowania, Król Słońce pozbawił znaczenia politycznego arystokracje, a sam otoczył się politykami pochodzącymi z mieszczaństwa. Po śmierci Mazarina przejmuje w pełni ster rządów w państwie.

Monarcha popierał handel oraz rzemiosło, zakładał manufaktury oraz uporządkował finanse. W skutek jego działań ożywiła się francuska gospodarka, wzbogacił się znacząco skarb królewski oraz udało mu się utworzyć silną armię i flotę. W Wersalu za jego rządów powstał pałac – miał symbolizować godność jego majestatu. Jako hojny mecenas pisarzy oraz artystów, przyczynił się znaczącą do rozkwitu francuskiej literatury, sztuki, muzyki i teatru.

Król Słońce ponieważ dążył do podniesienia pozycji Francji na arenie międzynarodowej, angażował się często w konflikty zbrojne na obszarze Europy. W latach 1667 – 1668 walczył z Hiszpanią o Flandrię, a o Holandię w latach 1672 – 1679. Ponad to Ludwik wchodził również w konflikty z papiestwem.

Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do powstania koalicji antyfrancuskiej – Ligi Augsburskiej. W skład tej ostatniej wchodziły wówczas: państwa południowo niemieckie, Holandia, Hiszpania, Szwecja oraz Anglia. Pomimo, iż wojny z Ligą nie przyniosły zmian terytorialnych, spowodowały jednak zachwianie gospodarki francuskiej.

Polecamy również:

  • Reformy Ludwika XIV (polityczne, gospodarcze, wojskowe i in.)

    Ludwik XIV z dynastii Burbonów został królem Francji w roku 1643, w wieku zaledwie 5 lat. Do czasu osiągnięcia pełnoletniości formalnie rządziła jego matka – Anna Austriaczka, a fatyczną władzę sprawował pierwszy minister – kardynał Jules Mazarin. Dopiero po śmierci tego ostatniego w roku... Więcej »

  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Ludwika XIV

    „Państwo to ja” – jest to słynne zdanie przypisywane królowi Francji Ludwikowi XIV, zwanego również Królem Słońce. Faktycznie władca ten w okresie swojego panowania, za sprawą swojej polityki wewnętrznej, dążył do całkowitego scentralizowania władzy królewskiej.... Więcej »

  • Ocena panowania Ludwika XIV

    Długoletni okres rządów Ludwika XIV – od roku 1643 do 1715, stał się modelowym przykładem nowożytnej monarchii absolutnej. Pomimo, iż król pozostawał w okresie swoich rządów jedynym prawodawcą oraz najwyższym sędzią, to swoją wysoką rolę polityczną zawdzięczał przede wszystkim pierwszym... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
H
• 2023-06-02 09:43:13
fff
• 2023-06-01 19:03:56
git
• 2023-06-01 18:44:19
To się równa 8. Proste ????
• 2023-06-01 16:34:44
fajne
• 2023-05-30 14:32:19