Jean Baptiste Colbert - biografia, zasługi, reformy

W okresie panowania Ludwika XIV na jakość rządów miało wpływ nie tylko działanie struktur państwowych, ale także talenty organizacyjne oraz umiejętności poszczególnych ministrów. Jest charakterystyczne, iż mimo przytłaczającej roli samego króla Słońce – jak nazywano Ludwika XIV, sławę zdobyło wielu jego współpracowników. Wśród nich wyróżniał się przede wszystkim urodzony w Remis w roku 1619 – Jean Baptiste Colbert.

Jean Baptiste Colbert – Dokonania

Jean Baptiste Colbert swoją działalność w kwestiach finansów rozpoczął od znaczących reform systemu podatkowego, ponadto zreformował dogłębnie cła. Wówczas też zostały z jego inicjatywy zlikwidowane przywileje poszczególnych miast – w efekcie Colbert przyczynił się dzięki temu do rozwoju handlu oraz przemysłu w państwie.

Dodatkowo Colbert wprowadził we Francji praktycznie nowy system gospodarczy, który od tej pory opierał się głównie na polityce merkantylistycznej – Colbert był wielkim zwolennikiem merkantylizmu. W swojej działalności starał się w pierwszej kolejności wspierać rodzimy przemysł oraz handel. Z jego inicjatywy zakładano liczne manufaktury – mieszczanie otrzymywali od niego pożyczki na ich zakładanie.

System gospodarczy wprowadzony przez Colberta otrzymał swoją nazwę od niego – Colbertynizm. W swoich założeniach w systemie tym dążono do zgromadzenia przez Francje jak największych zasobów kruszców. W skutek wszystkich zabiegów Colberta eksport miał przewagę nad importem.

System ekonomiczny, administracyjny oraz finansowy kraju został całkowicie zcentralizowany przez Colberta. W efekcie państwo zanotowało znaczący wzrost produkcji oraz obrotu handlowego. Państwo miało monopol na produkcję licznych towarów, zawieszono wiele dotychczasowych ograniczeń handlowych i wewnętrznych barier celnych oraz ujednolicono system monetarny i system miar.

Poza tym słabo do tej pory wykorzystywane obszary rolnicze – zostały zagospodarowane. W okresie działalności Colberta rozbudowano również znacząco sieć dróg. Natomiast na produkty z importu nałożono ogromne cła – zastopowano odpływ kruszców z Francji. Ponadto zostały wprowadzone liczne ulgi podatkowe oraz inne formy pomocy dla rodzin wielodzietnych – wzrost liczby ludności państwa.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20