Kryzys przysięgowy - na czym polegał, przyczyny, skutki

Utworzone z inicjatywy grupy patriotów polskich skupionych wokół Józefa Piłsudskiego Legiony Polskie walczyły u boku Państw Centralnych niemal od samego początku wojny, ponosząc przy tym znaczne straty. Udział w działaniach wojennych pozwolił na uzyskanie znacznych ustępstw w kwestiach polityki niepodległościowej Polaków i pozwalał żywić nadzieje na odrodzenie się państwa polskiego. Jednakże w roku 1917 stawało się coraz bardziej jasne, że dalszy sojusz z Państwami Centralnymi może być nieopłacalny dla polskich interesów narodowych. Zwycięstwo Niemiec w wojnie stawało się coraz bardziej wątpliwe, a załamanie Rosji spowodowało, że ziścił się jeden z głównych celów polityki Józefa Piłsudskiego. Dalsze przelewanie krwi za Państwa Centralne mogło wyrządzić polskim interesom jedynie szkodę, zwłaszcza, że Niemcy planowali przeprowadzić intensywny pobór Polaków i utworzyć nową formację zbrojną dla świeżo utworzonego Królestwa Polskiego – Polską Siłę Zbrojną (Polnische Wehrmacht). Z tego też powodu dowództwo legionowe coraz usilniej starało się znaleźć możliwość zapobiegnięcia dalszym stratom wśród Legionów.

Okazja nadarzyła się w lipcu 1917 roku, kiedy to decyzją władz niemieckich Legiony Polskie miały stać się „rdzeniem” dla nowo formowanej armii polskiej. Jednym z warunków było złożenie nowej przysięgi wojskowej, w której legioniści przysięgaliby wierność cesarzowi niemieckiemu. Piłsudski  postanowił wykorzystać okazję i wezwał swoich żołnierzy do bojkotu nowej przysięgi. Doprowadziło to do wydarzeń znanych pod wspólną nazwą „kryzysu przysięgowego”. Spora część żołnierzy z I i II Brygady Legionów odmówiła złożenia nowej przysięgi. Z kolei nową wersję zaakceptowała część żołnierzy III Brygady, wraz z Józefem Hallerem.

Naturalnie Państwa Centralne potraktowały odmowę złożenia przysięgi jako akt wrogości i protestu, stąd też różnorakie kary nałożone na żołnierzy legionowych. Większa część żołnierzy legionowych została zatrzymana i internowana w obozach w Szczypiornie i Beniaminowie, gdzie pozostawali do końca wojny, jako element niepewny. Żołnierzy o obywatelstwie austriackim wcielono do armii austriackiej. Namiastką dawnej siły Legionów stał się Polski Korpus Posiłkowy. Józef Piłsudski i jego najbliższe otoczenie zostało aresztowane i uwięzione w twierdzy w Magdeburgu.

Polecamy również:

  • Kazimierz Sosnkowski - biografia, zasługi

    Kazimierz Sosnkowski urodził się 19.11.1885 roku w Warszawie. Należał do starej i poważanej rodziny szlacheckiej, od której odebrał odpowiednio patriotyczne wychowanie. W młodości ukończył dwunastoletnie gimnazjum w Petersburgu, po którym powrócił do Królestwa Polskiego. Tam brał czynny... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 2 =
Laurka
2021-04-11 17:58:03
nie wiem co jest co
Piotr
2020-03-17 16:40:01
Po co walneliście wszystkie informacje w jedno miejsce?!
Ostatnio komentowane
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31
super
• 2023-06-05 19:23:14