Wody podziemne w Polsce - rodzaje, wykorzystanie, znaczenie - strona 3

w skałach paleozoicznych).
Głębokość zwierciadła wód podziemnych największa jest (nawet ponad 50 m) w pasie wyżyn, w uszczelnionych i skrasowiałych skałach węglanowych. Głęboko zwierciadło wód podziemnych może też występować w obrębie moren czołowych.
Wody podziemne Niecki Warszawskiej i Niecki Łódzkiej mają charakter wód artezyjskich.

Źródła to naturalne wypływy wód podziemnych na powierzchnie ziemi. W polskich górach źródła są liczne. Przeważają tam (poza Tatrami) źródła zwietrzelinowe - stokowe i zboczowe, o małej intensywności (ok. 0,5 l/sek.) – młaki i wysięki. Większe wydajności mają źródła krasowe (wywierzyska) w obszarach występowania skał węglanowych – wapieni i dolomitów. Wywierzyska tatrzańskie (np. Wywierzysko Olczyskie) mają wydajność nawet ponad 300 l/sek. Mniej liczne, ale zwykle bardziej wydajne (do 100 l/sek.) są źródła występujące w pasie Wyżyn Polskich (niektóre maja charakter wywierzysk). W obszarze polski niżowej, w obrębie utworów polodowcowych źródła są mniej liczne i zwykle mniej wydajne (maksymalnie do ok. 20 l/sek.). Występują w rozcięciach erozyjnych przecinających zwierciadło wód podziemnych (zaskórnych lub gruntowych) oraz u podnóża wysoczyzn morenowych.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36