Rybołówstwo na świecie - geografia - strona 4

prowadzić mogą do przełowienia łowisk. Populacje ryb morskich nie mogą się wtedy naturalnie odnawiać i ich liczebność spada. Powoduje to upadek rybołówstwa w danym regionie (np. na Nowej Fundlandii w Kanadzie po 1992 roku) lub okresowy spadek dochodów (m.in. spadek populacji sardeli peruwiańskiej w latach 70.tych XX wieku był dużym ciosem dla dochodów gospodarki narodowej Peru). Problem ten dotyczy zazwyczaj najbardziej pożądanych gatunków (np. tuńczyków, czy rekinów, poławianych w celu pozyskania płetw).
To właśnie problem dążność do większej kontroli wielkości połowów na wodach przybrzeżnych przez państwa nadbrzeżne był jedną z przyczyn tworzenia wyłącznych stref ekonomicznych obejmujących 200-milową strefę przybrzeżną. Przykładem konfliktów o dostęp do łowisk morskich były tzw. wojny dorszowe pomiędzy Islandią a Wielką Brytanią w latach 70.tych XX wieku, spowodowane utworzeniem wyłącznej strefy ekonomicznej przez rząd Islandii i zakazem połowów dorsza przez rybaków brytyjskich.
Pewnym problemem jest też obniżenie jakości mięsa organizmów wodnych spowodowane bądź przez zanieczyszczenie środowiska wodnego, bądź przez nieekologiczne warunki hodowli organizmów wodnych. Mięso ryb jest

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Zasoby naturalne - rodzaje, źródła

  Zasoby naturalne lub przyrodnicze zasoby naturalne to wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, które człowiek może wykorzystać dla swoich potrzeb. Są to zarówno organiczne, jak i nieorganiczne elementy środowiska. Więcej »

 • Rolnictwo na świecie - definicja, historia - geografia. Chów a hodowla - różnice

  Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem żywności dla człowieka i zwierząt (wytwarzanie pasz) oraz produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla przemysłu przetwórczego. Więcej »

 • Leśnictwo na świecie - geografia

  Leśnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki narodowej. Zajmuje się ono:- wykorzystaniem lasów w celach gospodarczych,- ich ochroną,- pielęgnacjąi odnawianiem. Więcej »

 • Przemysł na świecie - geografia

  Przemysł jest jednym z działów gospodarki. Działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub pozyskiwaniu surowców (mineralnych, roślinnych i zwierzęcych) i ich przetwarzaniu na wyroby gotowe służące zaspokojeniu potrzeb ludzi (czasami jedne branże przemysłu wytwarzają produkty wykorzystywane przez... Więcej »

 • Sektor usług i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

  Usługa to każda czynność użytkowa, zaspokajająca określoną potrzebę klienta (osoba fizyczna lub instytucja), ale nie związana z produkcją dóbr materialnych. Wiele usług świadczone być może dzięki istnieniu infrastruktury, czyli np. dróg (infrastruktura techniczna), szkół i szpitali... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02