Rosja - środowisko przyrodnicze, demografia, gospodarka - Geografia - strona 9

w zlewisku Oceanu Spokojnego jest Amur (przez wiele kilometrów rzeka graniczna pomiędzy Rosją a Chinami).
Do Bałtyku uchodzą rzeki Newa i Pregoła (w Obwodzie Kaliningradzkim), a do Morza Azowskiego Don. Najdłuższa rzeka Europy – Wołga (o długości 3 531 km) uchodzi do Morza Kaspijskiego, największego na świecie jeziora (jest to jezioro słonowodne). Dorzecze Wołgi stanowi część obszaru bezodpływowego, z którego wody powierzchniowe nie spływaja do żadnego z oceanów.
Większość rzek ma reżim śnieżno-opadowy (zasilane są przez roztopy i opady). Wielkie rzeki syberyjskie w okresie zimowym zamarzają na wiele miesięcy. Nierównomierne roztopy (wcześniejsze w górnych biegach tych rzek leżących na południu) powodują tam w wiosenne powodzie.
Na obszarze Rosji występują liczne jeziora. Najwięcej jest ich w północno-wschodniej części Rosji (jeziora polodowcowe i tektoniczno-polodowcowe) – Ładoga (o powierzchni tafli wody prawie 18 tys. km2 – największe jezioro w Europie), Onega, Ilmień, Pejpus (na granicy z Estonią). Inny region występowania jezior to południowa część niziny Zachodniosyberyjskiej (np. Jezioro Czany). Jeziora w tym regionie są często słonowodne. Słonowodne jest też największe jezioro

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55