Rosja - środowisko przyrodnicze, demografia, gospodarka - Geografia - strona 3

naturalny był jeszcze niższy i wynosił -6,5‰), efekt pogorszenia ię opieki zdrowotnej po upadku ZSRR i szerzenia się takich patologii, jak alkoholizm;
Społeczeństwo rosyjskie charakteryzuje się znaczną przewagą liczebną kobiet nad mężczyznami, na 100 mężczyzn przypada 116 kobiet (dawniej przewaga ta wynikała z dużych strat wojennych dotyczących przede wszystkim mężczyzn, obecnie z dużo krótszego życia mężczyzn niż kobiet – o 12 lat), struktura wiekowa ludności jest podobna jak w Polsce,
na 1000 nowo zawartych małżeństw ponad połowa się rozpada (w Polsce nieco ponad 1/4);
Grupy etniczne:
najliczniejsi w Rosji są Rosjanie (mówią językiem ze wschodniosłowiańskiej grupy językowej) – ok. 80% mieszkańców Rosji, zamieszkujący gł. w centralnych i południowych regionach europejskiej części Rosji oraz na południu Syberii i w miastach części azjatyckiej państwa;
następne pod względem liczebności narody (o liczbie członków > 1 mln) to: Tatarzy – 5,3 mln mówiących j. tatarskim (Tatarzy nadwołżańscy), Ukraińcy – 1,8 mln, Baszkirzy (spokrewnieni z Tatarami) - >1,65 mln, Czuwasze (lud turecki, sąsiedzi Tatarów, nawróceni na prawosławie) - >1,63, Czeczeni (zamieszkali na Kaukazie) - >1,35 mln  Ormia

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55