Rolnictwo ekologiczne

W krajach wysoko rozwiniętych, w których nie występuje problem niedoboru płodów rolnych (obserwujemy tam nadwyżki w produkcji a w sytuacji braku lub niedoboru żywności może ona być importowana) coraz większe znaczenie odgrywa rolnictwo ekologiczne.

Produkcja rolna prowadzona na skalę niemalże przemysłową powoduje bowiem wytwarzanie żywności o obniżonych walorach odżywczych i smakowych, a czasami nawet niezdrowej (przynajmniej tak uważa część konsumentów żywności w krajach wysoko rozwiniętych). Sprzeciw konsumentów w tych krajach budzi też niehumanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych w trakcie ich chowu i uboju oraz obniżanie wartości smakowych i odżywczych produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa, wędlin, przetworów mlecznych) wytwarzanych na skalę masową przez przemysł spożywczy (stosowanie konserwantów w produkcji, a antybiotyków i hormonów w chowie zwierząt). Wpływać to może na wzrost częstości chorób cywilizacyjnych (otyłości, chorób nowotworowych i alergii).

 Rolnicze gospodarstwa ekologiczne starają się:
- utrzymać żyzność gleby bez stosowania nawozów sztucznych, a jedynie z pomocą środków naturalnych (obornika, torfu, kompostu, roślin zielonych) wytworzonych na terenie samego gospodarstwa,
- w tym celu stosując międzyplony (poza utrzymaniem aktywności biologicznej gleby chronią ją też przed erozją), płodozmian i prowadzą zrównoważoną produkcję roślinną (dostarcza paszy) i zwierzęcą (dostarcza nawozu),
- nie stosować chemicznych środków ochrony roślin, wprowadzając za to odmiany roślin odporne na choroby,
- zapewniać zwierzętom warunków bytu zgodne z ich wymaganiami i w miarę naturalne (zwierzęta nie są stłoczone ani unieruchamiane – hodowla w systemie ściółkowym, naturalnej paszy dostarcza im gospodarstwo rolne),
- dbać o estetykę krajobrazu wiejskiego (preferowany mozaikowy charakter upraw – małe pola i międzypolne zadrzewienia/zakrzewienia zamiast wielohektarowych monokultur rolniczych, zachowanie niewielkich cieków i oczek wodnych zamiast melioracji wodnych), będącego środowiskiem życia dla licznych mniejszych i większych organizmów.

Jako, że w gospodarstwach ekologicznych nie stosuje się nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, uzyskiwane w nich plony są niższe (o 10% i więcej) i mniej pewne. Dlatego ceny produktów rolnictwa ekologicznego są wyższe niż tych pochodzących z gospodarstw nieekologicznych. Konsumenci zaś są skłonni zapłacić wyższą cenę, oczekując w zamian zdrowej żywności o wyższej jakości oraz walorach smakowych i odżywczych.

Idea rolnictwa ekologicznego (nazywanego wówczas rolnictwem biodynamicznym) pojawiła się przed II Wojną Światową. W 2010 roku w Polsce istniało ponad 9 tysięcy gospodarstw ekologicznych – posiadających certyfikat potwierdzający ekologicznych charakter ich produkcji. Zajmowały one około 2% powierzchni użytków rolnych w naszym kraju. W krajach Europy Zachodniej ich udział w rynku jest większy – np. w Austrii powierzchnia gospodarstw ekologicznych stanowiła ponad 12% całkowitej powierzchni użytków rolnych. W związku ze stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniem środowiska w naszym kraju (zwłaszcza w Polsce wschodniej) w porównaniu z krajami Europy Zachodniej produkty polskiego rolnictwa ekologicznego mają szansę stać się cennym towarem eksportowym naszego kraju.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Czynniki rozwoju rolnictwa - pozaprzyrodnicze i przyrodniczne - geografia

  Czynniki (albo inaczej uwarunkowania) rozwoju rolnictwa to warunki, które decydują o charakterze rolnictwa danego kraju i regionu. Więcej »

 • Rośliny żywieniowe

  Rośliny żywieniowe albo inaczej alimentacyjne lub spożywcze wykorzystywane są przez ludzi jako pożywienie. Spośród ponad 1,5 tys. uprawianych na świecie gatunków roślin żywieniowych około 50 uprawianych jest na skalę masową.Wyróżniamy wśród nich: rośliny zbożowe (ryż, pszenica,... Więcej »

 • Rośliny przemysłowe w Polsce i na świecie - przykłady

  Rośliny uprawne uprawiane jako surowiec produkcyjny zakładów oraz całych galęzi przemysłu to inaczej rośliny przemysłowe. Zaliczamy do nich:- rośliny oleiste (np. rzepak, słonecznik, olejowiec gwinejski), - rośliny włókniste (np. len, konopie siewne, bawełna), - niektóre rośliny okopowe (np.... Więcej »

 • Rośliny pastewne

  Rośliny uprawiane na paszę (pożywienie) dla zwierząt hodowlanych to inaczej rośliny pastewne. Część z nich jest również uprawiana jako rośliny żywieniowe i przemysłowe (np. ziemniak). Więcej »

 • Zwierzęta hodowlane na świecie - geografia

  Zwierzęta hodowlane to zwierzęta udomowione lub dzikie/nie udomowione (jeleniowate, zwierzęta futerkowe, strusie, krokodyle i inne), które są chowane (mają zapewnione pożywienie, schronienie oraz możliwość odpoczynku i  rozrodu) w gospodarstwach rolnych, na specjalistycznych fermach, w laboratoriach i w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43