Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem

Na rysunku zostały przedstawione dwa równoległe do siebie przewodniki o długości l, w których płyną w tych samych kierunkach prądy o natężeniach I1 oraz I2.

Przewodnik drugi znajduje się w polu magnetycznym, skierowanym za ekran (B1), które jest wytworzone przez prąd elektryczny płynący w pierwszym przewodniku. Przewodnik pierwszy natomiast znajduje się w zewnętrznym polu magnetycznym (B2), które skierowane jest przed ekran i jest ono rezultatem prądu płynącego przez przewodnik drugi.
Na obydwa przewodniki działają więc siły elektrodynamiczne (F1 i F2), które powodują przyciąganie się przewodów.

Wartości sił elektrodynamicznych działających na pierwszy i drugi przewodnik są odpowiednio równe:

F _{1}=I _{1} lB _{2}

F _{2}=I _{2} lB _{1}
 
Wartości indukcji pól magnetycznych są równe:

B _{2}= \frac{ \mu _{0}I _{2} }{2 \pi R}  

B _{1}= \frac{ \mu _{0}I _{1} }{2 \pi R} , więc siły elektrodynamiczne można zapisać w postaci:

F _{1}=I _{1} l \frac{ \mu _{0}I _{2} }{2 \pi R} = \frac{ \mu _{0}lI _{1} I _{2} }{2 \pi R}

 

F _{2}=I _{2} l \frac{ \mu _{0}I _{1} }{2 \pi R} = \frac{ \mu _{0}lI _{1} I _{2} }{2 \pi R}

F _{1} =F _{2}

Widać, że obydwie siły elektrodynamiczne mają tą samą wartość. Takiego wyniku należało się spodziewać, gdyż zgodnie z trzecią zasadą dynami Newtona jeżeli jedno ciało działa z pewną siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na to pierwsze z siłą o tej samej wartości lecz przeciwnie skierowaną.

Na rysunku poniżej przedstawiono dwa równoległe przewodniki, w których prądy płyną w przeciwne strony.

 W tym przypadku wartości obydwu sił będą takie same, lecz ich zwroty będą przeciwne – przewodniki będą się odpychać.

Analiza oddziaływania pomiędzy dwoma równoległymi przewodnikami z prądem umożliwia podanie definicji jednostki natężenia prądu elektrycznego.

Jeden amper to natężenie prądu, przy którym dwa metrowe przewodniki rozsunięte na odległość jednego metra działają na siebie siłą równą 2•10-7C.

Polecamy również:

 • Siła Lorentza

  Siła Lorentza działa na ładunki elektryczne, poruszające się w polu magnetycznym. Wyraża się ona wzorem:  Więcej »

 • Siła elektrodynamiczna

  Siła elektrodynamiczna działa na przewodnik z prądem, który jest umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym. Wyraża się ona następującym wzorem: Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
7
7 • 2021-05-17 18:40:57
Mowa niezależna (Direct speech) i Mowa zależna (reported speech). Wprowadzacie ludzi w b...
OnahM • 2021-05-17 14:52:15
Nice
john paul II • 2021-05-17 13:04:19
średnio pomogło za dużo czytania
anonimus • 2021-05-17 12:07:41
Był bardzo przydatny
Niki • 2021-05-16 21:20:21