Natężenie pola grawitacyjnego - strona 2

– promień Ziemi, ρ – gęstość Ziemi.

Natężenie pola we wnętrzu Ziemi można więc wyrazić następująco:

 \gamma = \frac{4}{3} \pi G\rho R _{Z}

Jest to funkcja liniowa.

Natężenie pola grawitacyjnego – przykład.

Znajdź natężenie pola grawitacyjnego Ziemi w punkcie znajdującym się na wysokości równej promieniowi planety licząc od jej powierzchni.

Rys. Monika Pilch

Dane:                                                                        Szukane:
MZ = 6•1024kg     - wielkość tablicowa                        γ = ?
RZ = 6,8•106m – wielkość tablicowa
G = 6,67•10-11Nm2/kg2

Rozwiązanie:
Odległość do miejsca, w którym badamy pole jest równa 2RZ, stąd wzór na natężenie pola wygląda następująco:

 \gamma = \frac{GM _{Z} }{4R _{Z} ^{2} } = \frac{6,67 \cdot 10 ^{-11} \frac{Nm ^{2} }{kg ^{2} }6 \cdot 10 ^{24} kg }{4(6,8 \cdot 10 ^{6}m) ^{2} } \approx 2 \frac{N}{kg}

Polecamy również:

 • Prawo powszechnego ciążenia

  Prawo powszechnego ciążenia, zwane również prawem powszechnej grawitacji, zostało sformułowane przez Izaaka Newtona. Głosi ono, że siła wzajemnego przyciągania się ciał jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy ich środkami. Więcej »

 • Pole grawitacyjne - przykład pola centralnego

  Oddziaływanie grawitacyjne jest przykładem oddziaływania poprzez pole, gdyż ciała działają na siebie pewnymi siłami nie stykając się przy tym ze sobą. Więcej »

 • Energia potencjalna w centralnym polu grawitacyjnym

  Energia potencjalna układu ciał zależy od dwóch czynników tj. od mas oddziałujących grawitacyjnie obiektów i ich wzajemnego położenia. W polu centralnym energia potencjalna wyraża się następującym wzorem: Więcej »

 • Zasada superpozycji pól

  Zasada superpozycji pól jest narzędziem umożliwiającym znajdowanie wypadkowego natężenia pola i wypadkowego potencjału pola w przypadkach, gdy pole grawitacyjne powstaje w wyniku nałożenia się n pól grawitacyjnych, wytworzonych przez układ n mas. Więcej »

 • Ciężar ciała

  Ciężar ciała (Q) jest z definicji iloczynem jego masy (m) i przyspieszenia ziemskiego (g):Q = m•gPrzyspieszenie ziemskie jest wynikiem działania siły grawitacji (FG) i zgodnie z drugą zasadą dynamiki jest równe: Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
.
• 2022-01-25 06:59:05
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13