Natężenie pola grawitacyjnego

Natężenie pola grawitacyjnego (γ) jest wektorową wielkością fizyczną zdefiniowaną jako stosunek siły grawitacji, działającej na próbną masę umieszczoną w polu grawitacyjnym, do wartości tej masy:

 \vec{ \gamma } = \frac{ \vec{F _{G} } }{m}

gdzie: FG – siła grawitacji, m – masa ciała

Z powyższego równania wynika, że jednostką natężenia pola jest niuton na kilogram (1 \frac{N}{kg})

Siła grawitacji jest równa:

F _{G} =G \frac{Mm}{R ^{2} }

gdzie: G – stała grawitacji, M i m – masy ciał, R – odległość pomiędzy środkami mas.

Wstawiając ostatnie równanie do wzoru na natężenie pola otrzymamy:

 \gamma = \frac{GM}{R ^{2} }

Widać, że natężenie pola jest wielkością, która zależy jedynie od własności ciała, które to pole wytwarza. Im większa jest masa ciała, tym większe jest natężenie pola, które ona wokół siebie wytwarza. Im większa jest natomiast odległość od ciała wytwarzającego pole grawitacyjne, tym jest ono słabsze. W szczególnym przypadku, gdy odległość jest nieskończenie duża, natężenie pola jest równe zero. Gdybyśmy znaleźli się w miejscu znajdującym się nieskończenie daleko od Ziemi, nie czulibyśmy grawitacji pochodzącej od naszej planety.

Pole grawitacyjne istnieje również wewnątrz ciała, które je wytwarza. Jeżeli założymy, że Ziemia jest jednorodną kulą, to jej masę można wyrazić poprzez gęstość:

M _{Z} = \frac{4}{3} \pi R _{Z} ^{3} \cdot \rho

gdzie: RZ

Polecamy również:

 • Prawo powszechnego ciążenia

  Prawo powszechnego ciążenia, zwane również prawem powszechnej grawitacji, zostało sformułowane przez Izaaka Newtona. Głosi ono, że siła wzajemnego przyciągania się ciał jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy ich środkami. Więcej »

 • Pole grawitacyjne - przykład pola centralnego

  Oddziaływanie grawitacyjne jest przykładem oddziaływania poprzez pole, gdyż ciała działają na siebie pewnymi siłami nie stykając się przy tym ze sobą. Więcej »

 • Energia potencjalna w centralnym polu grawitacyjnym

  Energia potencjalna układu ciał zależy od dwóch czynników tj. od mas oddziałujących grawitacyjnie obiektów i ich wzajemnego położenia. W polu centralnym energia potencjalna wyraża się następującym wzorem: Więcej »

 • Zasada superpozycji pól

  Zasada superpozycji pól jest narzędziem umożliwiającym znajdowanie wypadkowego natężenia pola i wypadkowego potencjału pola w przypadkach, gdy pole grawitacyjne powstaje w wyniku nałożenia się n pól grawitacyjnych, wytworzonych przez układ n mas. Więcej »

 • Ciężar ciała

  Ciężar ciała (Q) jest z definicji iloczynem jego masy (m) i przyspieszenia ziemskiego (g):Q = m•gPrzyspieszenie ziemskie jest wynikiem działania siły grawitacji (FG) i zgodnie z drugą zasadą dynamiki jest równe: Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06