Rozmnażanie owadów

Wszystkie owady są rozdzielnopłciowe. Czasami występuje u nich wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy. Najczęściej rozmnażają się w sposób płciowy, w czasie kopulacji dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego. Samice składają jaja w miejscach odpowiednich do rozwoju larw (np. w norkach ziemnych, pod korą drzew, w specjalnych plastrach czy we wnętrzu ciała innych organizmów). Przedstawicielki niektórych gatunków wykształciły specjalny narząd zwany pokładełkiem służący właśnie do składania jaj

U owadów występuje rozwój złożony, który przebiega z przeobrażeniem zupełnym lub niezupełnym.

W przeobrażeniu niezupełnym występują trzy stadia rozwojowe: jajo – larwa – imago (postać dorosła). Z jaja wykluwa się larwa (zwana niekiedy nimfą), która jest podobna do postaci dorosłej zarówno pod względem budowy jak i trybu życia. Zazwyczaj jednak jest mniejsza, brak jej skrzydeł i narządów płciowych. Czasem może też żyć w innym środowisku niż imago. Larwa rośnie, dojrzewa płciowo i kilkakrotnie linieje aż w końcu osiągnie stadium w pełni ukształtowanego dorosłego owada. Przeobrażenie niezupełne występuje u: ważek, skorków, karaczanów, prostoskrzydłych (np. pasikoników, szarańczy), pluskwiaków równoskrzydłych (np. mszyc) i wszy.

Przeobrażenie niezupełne

Przeobrażenie niezupełne szarańczaka
Melanoplus atlanus

W przeobrażeniu zupełnym występują cztery stadia rozwojowe: jajo – larwa – poczwarka – imago. Z jaja wykluwa się larwa (zwana niekiedy nimfą), która jest całkowicie nie podobna do postaci dorosłej, zarówno pod względem budowy jak i trybu życia (np. dorosły motyl odżywia się nektarem, a jego larwa zwana gąsienicą jest roślinożerna). Larwa intensywnie się odżywia, rośnie i kilkakrotnie linie Następnie otacza się kokonem (chitynowa osłonka) i przekształca w kolejne stadium, którym jest nie pobierająca pokarmu i na ogół nieruchoma poczwarka. Teraz zachodzi okres intensywnych przemian (przepoczwarzenie), w czasie którego następuje całkowita przebudowa organizmu (wyglądu zewnętrznego i narządów wewnętrznych z wyjątkiem układu nerwowego). Proces przeobrażenia sterowany jest przez wiele hormonów. Po ostatniej wylince z osłon wydobywa się w pełni ukształtowany dorosły owad, który już nie linieje i nie rośnie. Przeobrażenie zupełne występuje u: łuskoskrzydłych (motyli), błonkoskrzydłych (np. mrówek, pszczół, os), muchówek (np. much, komarów), chrząszczy (np. biedronki, chrabąszcza majowego), pcheł.

Larwa rusałki pawik

Larwa rusałki pawik/Patrick Clenet (05.2006)/commons.wikimedia.org

Poczwarka rusałki pawik

Poczwarka rusałki pawik/Lilly M(02.09.2006)/commons.wikimedia.org

Imago rusałki pawik
Imago rusałki pawik/Darkone(4.08.2005)/commons.wikimedia.org

W świecie owadów występuje czasem zjawisko partenogenezy, czyli rozwoju organizmu z niezapłodnionych jaj. Spotykamy się z nim m.in. wśród owadów społecznych (np. u pszczół trutnie rozwijają się z niezapłodnionych jaj) i mszyc, u których występuje heterogonia, czyli naprzemienne występowanie w cyklu rozwojowym pokoleń płciowych i partenogenetycznych .

Polecamy również:

Komentarze (4)
Wynik działania 2 + 3 =
inga
2019-11-23 12:27:20
super pomogło mi wpracy na biologie.:)
ADMIN
2017-03-21 12:57:18
@Biologicznik - cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Pozdrawiamy :)
Biologicznik
2017-03-15 18:29:56
Super! Mega opisane!!!!!!
ola, 12 lat
2016-12-10 11:51:46
za trudne do zrozumienia
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20