Mechanizm odwrotnej transkrypcji i jego znaczenie w namnażaniu wirusów

Odwortna transkrypcja jest mechanizmem wykorzystywanym przez wirusy, które posiadają materiał genetyczny w postaci RNA. Proces ten umożliwia im włączenie swojego materiału genetycznego do genomu komórek gospodarza i jego replikacji. Enzym odwrotna transkryptaza występuje u retrowirusów takich jak HIV. Inną nazwą odwrotnej transkryptazy jest rewertaza. W roku 1975 naukowcy D. Baltimore, R. Dulbecco oraz H. Temin otrzymali Nagrodę Nobla za to odkrycie. Odwrotna transkryptaza jest używana także przez retrotranspozony czyli ruchome elementy genomu, które przemieszczają się w procesie transpozycji.

Jak przebiega proces odwrotnej transkrypcji?

W procesie tym materiał genetyczny wirusa czyli jednoniciowe RNA zostaje przepisane na dwuniciowy DNA przez enzym odwrotną transkryptazę. Miejscem, w którym zachodzi proces jest cytoplazma komórek gospodarza. Transkrypcja odbywa się w kierunku od 3’ do 5’. Podczas procesu dochodzi do powstania komplementarnego DNA oznaczanego jako cDNA. Podczas tego procesu dochodzi do powstania licznych błędów w związku z czym jest on źródłem mutacji.

Polecamy również:

 • Namnażanie wirusów

  Wirusy nie są w stanie samodzielnie przeprowadzać żadnych funkcji metabolicznych. Muszą wiec wniknąć do komórek gospodarza, aby w nich się namnożyć. Więcej »

 • Wiroidy i priony

  Wiroidy są najmniejszymi znanymi do tej pory patogenami roślin. Mają postać bezkomórkową oraz są zakaźne. Zbudowane są z pojedynczej kolistej nici RNA. Ich budowa nie jest podobna do budowy typowego wirusa, ponieważ wiroidy nieposiadają kapsydu ani nie mają możliwośći syntezy własnych białek. Jest to... Więcej »

 • Wirusy onkogenne

  Mianem wirusów onkogennych określa się wirusy, które mogą prowadzić do powstania w organiźmie gospodarza choroby nowowtworowej. Wirusy te wykazują dużą specyficzność względem gospodarza – atakują konkretne gatunki zwierząt oraz mają zdolności do zapoczątkowania procesu nowotworzenia. Więcej »

 • Bakteriofagi - definicja

  Określeniem bakteriofagi nazywamy wirusy, które atakują bakterie. Bakteriofagi dzieli się na zjadliwe czyli takie, które namnażają się i zabijają bakterię oraz łagodne, które wbudowują się w nukleoid bakterii i trwają w niej przez całe życie. Zazwyczaj konkretny bakteriofag może zainfekować... Więcej »

 • Wirus HPV - wirus brodawczaka ludzkiego

  Wirus HPV (Human Papilloma Virus) to inaczej wirus brodawczaka ludzkiego. Należy on do rodziny papillomawirusów. Obecnych jest ponad 100 typów tego wirusa, przy czym w zależności od typu mogą wywoływać różne schorzenia. Część z nich powoduje powstawanie łagodnych zmian, inne natomiast są... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43