Choroby nowotworowe – przyczyna, objawy, charakterystyka, leczenie

Komórki nowotworowe są to komórki, które w przeciwieństwie do normalnych komórek somatycznych, dzielą się w niekontrolowany sposób.

Cechy komórek nowotworowych:

• są autonomiczne, dzielą się niezależnie od sygnałów regulujących podziałem komórek;
• nie reagują na sygnały hamujące wzrost i podział komórek;
• są nieśmiertelne;
• unikają apoptozy (programowej śmierci komórki);
• pobudzają angiogenzę (powstawanie nowych naczyń);
• mogą przemieszczać się wraz z krwią do innych narządów dając przerzuty (komórki nowotworowe złośliwe);

Guz nowotworowy gruczołów potowych
Przykład łagodnego guza nowotworowego gruczołów potowych policzka/Klaus D.Peter (2007)/
commons.wikimedia.org

Powstawanie nowotworów:

Powstanie komórek nowotworowych jest wynikiem nagromadzenia mutacji w genach odpowiedzialnych za proliferację komórek. Wyróżnimy trzy zasadnicze grupy genów:

protoonkogeny – są to geny odpowiedzialne za wzrost, podział i różnicowanie komórek; pod wpływem mutacji przekształcają się w onkogeny, które przyspieszają podziały komórkowe;
geny surpresorowe – są to geny, które hamują podziały komórkowe; pod wpływem mutacji dochodzi do ich dezaktywacji, w wyniku czego podział komórek nie ustaje;
geny stabilizujące – są to geny odpowiedzialne za naprawę DNA, ich mutacja powoduje zaburzenia stabilności genetycznej komórki;

Mutacje wywoływane są  działaniem substancji szkodliwych (tj. np. nikotyna, alkohol) lub  mogą być dziełem przypadku. Niebezpieczeństwo wystąpienia chorób nowotworowych jest w dużej mierze związane z cechami wrodzonym organizmu. Środowisko, w którym żyjemy oraz styl życia jaki prowadzimy może w znacznym stopniu zwiększyć ryzyko zachorowań.

Leczenie chorób nowotworowych:

• leczenie chirurgiczne – operacyjne wycięcie zmienionych nowotworowo tkanek;
• chemioterapia – leczenie przy użyciu dostępnych środków farmakologicznych (podaje się substancje cytostatyczne niszczące komórki nowotworowe);
• radioterapia – naświetlanie promieniami jonizującymi mające na celu zniszczenie komórek nowotworowych;
• hormonoterapia – stosowana w leczenie nowotworów hormonozależnych;


Polecamy również:

  • Transformacja nowotworowa komórek

    Innym terminem określającym to zjawisko jest kancerogeneza. Proces ten zachodzi w materiale genetycznym (DNA) komórki i składa się z wielu etapów. Na skutek mutacji dochodzi do zmian w materiale genetycznym komórki przez co może dojść do niekontrolowanych podziałów komórki lub... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
a.....
• 2023-12-01 09:03:43
Prosze
• 2023-11-30 20:33:57
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48