Skład Sejmu i Senatu - posłowie i senatorowie - ilość, funkcje, kandydaci

Sejm i Senat to dwie izby parlamentu, który pełni funkcje ustawodawcze. W skład tych izb wchodzą reprezentanci narodu – najwyższego suwerena władzy, wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych w głosowaniu tajnym. O Sejmie i Senacie mówi Rozdział IV Konstytucji RP pt. „Sejm i Senat”.

Kadencja zarówno posłów, jak i senatorów trwa cztery lata. Rozpoczyna się ona w momencie zebrania Sejmu na pierwsze posiedzenie, a kończy – w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu kolejnej kadencji.

Skład Sejmu i Senatu - posłowie i senatorowie - ilość

Zgodnie z Konstytucją RP w skład Sejmu wchodzi 460 posłów, którzy wybierani są w wyborach proporcjonalnych, natomiast w skład Senatu wchodzi 100 senatorów.

Warto wiedzieć, iż nie można jednocześnie pełnić funkcji posła i senatora, ponieważ panuje tutaj tzw. niepołączalność stanowisk. Oprócz tego nie można łączyć funkcji posła lub senatora z takimi funkcjami, jak: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy też ambasador (o innych funkcjach mówi także art. 103 Konstytucji RP).

W przypadku wyboru do Sejmu lub Senatu poseł lub senator nie są związani instrukcjami wyborców – mogą działać i głosować zgodnie z własną wiedzą i sumieniem. Muszą oni jednak pamiętać, iż są przedstawicielami Narodu (art. 104 Konstytucji) i jako tacy powinni godnie reprezentować obywateli.

Zarówno posłów, jak i senatorów obejmuje immunitet, czyli nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność jeśli wchodzi ona w zakres sprawowanego mandatu. Immunitet taki ma na celu uniemożliwienie wywierania wpływu na decyzje parlamentarzystów. W trakcie sprawowania urzędu poseł może być jednak pociągnięty do odpowiedzialności przed Sejmem, który może wyrazić zgodę na odpowiedzialność sądową danego posła (dzieje się tak głównie w przypadku naruszenia praw osób trzecich).

Istotną kwestią jest również to, żę poseł i senator nie mogą prowadzić działalności gospodarczej związanej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa.

Polecamy również:

 • Parlament polski - historia, kompetencje, opis

  Parlament Rzeczpospolitej Polski jest naczelnym organem ustawodawczym co determinuje jego kluczową rolę w polskim ustroju politycznym. Co więcej, do kompetencji Sejmu należy sprawowanie kontroli nad elementami władzy wykonawczej – Radą Ministrów. Więcej »

 • Wybory parlamentarne w Polsce - zasady, co ile lat

  Wybory parlamentarne są wyborami, w trakcie których obywatele wybierają swoich przedstawicieli, którzy będą ich następnie reprezentować w organie władzy ustawodawczej – parlamencie przez okres nazywany kadencją (w Polsce wynosi on 4 lata). Więcej »

 • Funkcje parlamentu w Polsce - WOS

  Parlament w wielu krajach pełni podstawową funkcje ustawodawcy, która polega na uchwalaniu aktów prawnych, jednak możemy również wyróżnić także inne jego funkcje, o istotnym znaczeniu dla ustroju danego państwa i jego sprawnego funkcjonowania. Więcej »

 • Proces legislacyjny w Polsce - przebieg - WOS

  Proces legislacyjny można zdefiniować jako całość czynności, jakie są wykonywane w celu uchwalenia ustawy. Dotyczy to zarówno czynności wykonywanych w Sejmie i Senacie, jak i poza siedzibą parlamentu. Więcej »

 • Funkcjonowanie i organizacja parlamentu

  Dla sprawności działania w obu izbach parlamentu (Sejmie i Senacie) wyróżnia się organy kierownicze: Marszałek Sejmu oraz Marszałek Senatu (wraz z wicemarszałkami), Prezydium Sejmu oraz Prezydium Senatu, Konwent Seniorów (organ sejmowy, którego zadaniem jest zapewnienie współdziałania... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
Nick Radek
2021-06-27 07:22:58
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz i 2 albo 10 lat do zabaw armatkowych. K.O. I kontenery.
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23