Sądy administracyjne - funkcje, kompetencje, struktura, rodzaje - WOS

Sądy administracyjne - kompetencje

Zgodnie z art. 184 Konstytucji RP sądy administracyjne wraz z Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawują (zakres określa ustawa) kontrolę działalności administracji publicznej. W zakres tej kontroli wchodzi m.in. orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządów terytorialnego, a także aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Sądy Administracyjne podejmują również m.in. uchwały, mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych (Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Podstawą działania sądów administracyjnych oprócz Konstytucji RP jest Prawo o ustroju sądów administracyjnych – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r.

Sędziowie sądów administracyjnych są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (wymagane jest m.in. ukończenie 35 roku życia, nieskazitelny charakter, wyższe studia prawnicze, obywatelstwo polskie, doświadczenie przynajmniej 8 lat na stanowiskach – m.in. sędziego lub prokuratora).

Naczelny Sąd Administracyjny

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (zgodnie z art. 185 Konstytucji RP) powoływany

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39