Rodzaje organizacji międzynarodowych

Dynamiczny rozwój organizacji międzynarodowych obserwowany od połowy XX wieku doprowadził do wykształcenia się różnych rodzajów organizacji:

- organizacje ponadpaństwowe i koordynacyjne – istniejące organizacje międzynarodowe mają wiele różnych funkcji i zróżnicowany charakter, co też prowadzi do wyodrębnienia organizacji ponadpaństwowej (państwa dobrowolnie decydują się o powołaniu organizacji i organów nadrzędnych względem państw uczestniczących, np. UE) lub organizacji koordynacyjnej (zajmuje się ona regulowaniem i optymalizowaniem współpracy zrzeszonych państw, bez charakteru nadrzędnego).

- organizacje powszechne i regionalne – wykształcenie się tych dwóch rodzajów organizacji wynika z uwarunkowań geograficznych. Organizacje powszechne mogą bowiem zrzeszać uczestników (kraje, osoby fizyczne czy prawne) niezależnie od miejsca pochodzenia, natomiast organizacje regionalne są otwarte dla państw z określonego obszaru geograficznego. Przykładem organizacji terytorialnej (regionalnej)) może być Unia Europejska, która zrzesza kraje kontynentu europejskiego, a także np. NAFTA czyli Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu. Organizację terytorialną można poznać po tym, że bardzo często w jej nazwie odnaleźć możemy określenie regionu geograficznego.

- organizacje o kompetencjach specjalnych i o kompetencjach ogólnych – część z organizacji międzynarodowych powstało w celu realizacji zadać w ściśle określonej tematyce (np. poprawy relacji gospodarczych), inne natomiast mają zadania ogólne, dotykające wielu dziedzin życia człowieka (inaczej mówiąc – organizacje takie mają kompetencje ogólne). Warto zaznaczyć, że w ramach ONZ – największej organizacji uniwersalnej o kompetencjach ogólnych działają organizacje wyspecjalizowane, jak np. UNICEF, którego szczególnym celem jest pomoc humanitarna dla dzieci.

Polecamy również:

 • Podział organizacji międzynarodowych - WOS

  Organizacja międzynarodowa jest zrzeszeniem krajów (org. rządowe) lub osób fizycznych i prawnych (organizacje pozarządowe), które zdecydowały się działać razem w sposób sformalizowany zamierzając osiągnąć cele i realizować zadania zapisane w statucie. Więcej »

 • Funkcje i cele organizacji międzynarodowych

  W ostatnich kilku dekadach bardzo wyraźnie wzrosło znaczenie organizacji międzynarodowych (zarówno rządowych, jak i pozarządowych), co wynika z ich skuteczności, możliwości działania na większą skalę, a także ze zmiany perspektywy myślenia – z krajowej na globalną. Więcej »

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - najważniejsze informacje

  Organizacja Narodów Zjednoczonych jest największą organizacją międzynarodową na świecie, zrzeszającą 193 państwa. Więcej »

 • NATO - Organizacja Paktu Północnego Atlantyku

  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization), czyli Organizacja Paktu Północnego Atlantyku jest organizacją międzynarodową powstałą w wyniku idei współdziałania w zakresie polityczno-wojskowym, jaka zrodziła się po doświadczeniach II wojny światowej. Bezpośrednim impulsem do powstania NATO była... Więcej »

 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) - WOS

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest organizacją regionalną, w której skład wchodzi 57 państw (jest to najliczniejsza istniejąca organizacja regionalna). Oprócz państw europejskich w skład Organizacji wchodzą: Stany Zjednoczone, Kanada, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44