Pakt Bagdadzki (CENTO) - powstanie, działanie, rozpad

Pakt Bagdadzki był to polityczno-wojskowy układ zawarty w Bagdadzie w 1955 roku z inicjatywy Stanów Zjednoczonych przez państwa strefy Środkowego i Bliskiego Wschodu tj. Irak, Iran, Turcję i Pakistan. Potem przystąpiła do niego także Wielka Brytania.

Cel

Pakt został zawarty celem powstrzymania agresywnej polityki Związku Radzieckiego i Chin. Do paktu mógł należeć każdy kraj arabski, który był zainteresowany utrzymaniem pokoju w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Pakt miał być spoiwem łączącym obszary działania bloków wojskowo-politycznych, które już istniały, czyli NATO, SEATO, w ramach doktryny okrążania Chin i ZSRR. Państwa układu miały za zadanie utrzymać wpływy mocarstw zachodnich na Środkowym i Bliskim Wschodzie. Teren ten był szczególny ze względu na sąsiedztwo z krajami komunistycznymi oraz szlaki handlowe i komunikacyjne, które łączyły Europę, Azję i Afrykę ze złożami ropy naftowej.

Formy działania

 • opracowanie planów akcji zbrojnych
 • rozbudowa i umacnianie potencjału wojskowego państw członkowskich
 • organizowanie manewrów raz w roku oraz innych form szkolenia wojsk

Wycofanie się Iraku

W 1958 roku Irak wycofał się z układu, który od tego momentu nosił nazwę CENTO

Polecamy również:

 • Podział organizacji międzynarodowych - WOS

  Organizacja międzynarodowa jest zrzeszeniem krajów (org. rządowe) lub osób fizycznych i prawnych (organizacje pozarządowe), które zdecydowały się działać razem w sposób sformalizowany zamierzając osiągnąć cele i realizować zadania zapisane w statucie. Więcej »

 • Funkcje i cele organizacji międzynarodowych

  W ostatnich kilku dekadach bardzo wyraźnie wzrosło znaczenie organizacji międzynarodowych (zarówno rządowych, jak i pozarządowych), co wynika z ich skuteczności, możliwości działania na większą skalę, a także ze zmiany perspektywy myślenia – z krajowej na globalną. Więcej »

 • Rodzaje organizacji międzynarodowych

  Dynamiczny rozwój organizacji międzynarodowych obserwowany od połowy XX wieku doprowadził do wykształcenia się różnych rodzajów organizacji:organizacje ponadpańśtwowe i koordynacyjne, organizacje powszechne i regionalne oraz organizacje o kompetencjach specjalnych i kompetencjach ogólnych. Więcej »

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - najważniejsze informacje

  Organizacja Narodów Zjednoczonych jest największą organizacją międzynarodową na świecie, zrzeszającą 193 państwa. Więcej »

 • NATO - Organizacja Paktu Północnego Atlantyku

  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization), czyli Organizacja Paktu Północnego Atlantyku jest organizacją międzynarodową powstałą w wyniku idei współdziałania w zakresie polityczno-wojskowym, jaka zrodziła się po doświadczeniach II wojny światowej. Bezpośrednim impulsem do powstania NATO była... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
j
• 2022-05-22 13:39:08
Mnożenie do 100
• 2022-05-22 12:05:43
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05