Przestępstwo - definicja. Rodzaje przestępstw - WOS

Przestępstwo jest to czyn zabroniony dokonany przez człowieka zawiniony, bezprawny i społecznie szkodliwy, za którego popełnienie grozi kara na mocy prawa. Głównymi elementami przestępstwa są: podmiot (sprawca), przedmiot (życie lub mienie), strona przedmiotowa (czas, miejsce i narzędzie), strona podmiotowa (subiektywne okoliczności sprawy).

Klasyfikacja rodzajów przestępstw ze względu na:

wysokość kary – w tym przypadku możemy mówić o występku oraz zbrodni. Występek to to czyn zagrożony karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności trwającą ponad miesiąc lub też grzywną o wysokości powyżej 30 dziennych stawek wynagrodzenia sprawcy. Z kolei zbrodnia to czyny zagrożone karą pozbawienia wolności na okres co najmniej 3 lat albo karą surowszą.
– sposób ścigania – w tym przypadku, możliwości są następujące: ściganie z urzędu (niezależnie od woli pokrzywdzonego), ściganie na wniosek (ściganie na wniosek osoby pokrzywdzonej) oraz z oskarżenia prywatnego.
– rodzaj winy (stronę podmiotową) – umyślny (przestępca działał z świadomym zamiarem popełnienie przestępstwa) i nieumyślny (czyn został popełniony lekkomyślnie lub w wyniku niedbalstwa)
– skutek – tutaj wyróżniamy przestępstwa materialne (skutkowe) oraz formalne (nieskutkowe np. składanie fałszywych zeznań)
– podmiot przestępstwa – w tym przypadku pod uwagę brane jest kryterium cech posiadanych przez sprawcę. Mogą to być przestępstwa powszechne (ogólnosprawcze) oraz indywidualne 9cecha indywidualna przestępcy przesadza o bycie przestępstwa).

Polecamy również:

 • Zasady prawa karnego - WOS

  Do najważniejszych zasad prawa karnego należą:- zasada odpowiedzialności karnej za czyn – oznacza, że człowiek ponosi odpowiedzialność karną za popełnienie czynu zabronionego. Zatem karane są czyny, nie mogą być brane pod uwagę myśli, poglądy, jego właściwości fizyczne czy psychiczne, nawet zamiar,... Więcej »

 • Proces karny - definicja, zasady, etapy - WOS

  Proces karny określamy jako zespół norm prawnych, które normują działania zmierzające do wykrycia przestępstwa i przestępcy, udowodnienia winy i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy oraz wykonania wyroku. Więcej »

 • Środek karny - definicja, rodzaje kar w polskim prawie karnym - WOS

  Środek karny jest dodatkową dolegliwością wymierzaną przez prawo sprawcy przestępstwa lub wykroczenia zamiast kary lub mimo kary. Środki karne wymienione w prawie karnym: - pozbawienie praw publicznych (m.in. utratę praw wyborczych), - zakaz prowadzenia pojazdów; Więcej »

 • Kara śmierci na świecie - historia, za i przeciw

  Ten najwyższy wymiar kary na świecie stosowany był od początków istnienia prawa, orzekano go przede wszystkim za zabójstwa lub zdrady stanu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ten wykres jest zły. Połączenie przemian 3 i 4 w taki sposób jest niedopuszczalne i my...
Mr G. • 2021-01-23 12:33:29
2
kk • 2021-01-22 14:02:14
czasownik Amerykę osoba liczba czas rodzaj ...
maja kaja • 2021-01-22 12:34:31
Frankowi- germański lud barbarzyński.
ANONIM • 2021-01-22 11:10:48
nieeeeee pomocneeeee
ja bo kto inny • 2021-01-22 09:16:29