Proces karny - definicja, zasady, etapy - WOS

Proces karny – definicja

Proces karny określamy jako zespół norm prawnych, które normują działania zmierzające do wykrycia przestępstwa i przestępcy, udowodnienia winy i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy oraz wykonania wyroku.

Proces karny – zasady

W celu osiągnięcia zamierzonych działań, określonych w Kodeksie postępowania karnego, należy zastosować następujące zasady:

- zasada prawdy obiektywnej (materialnej);
- zasada swobodnej oceny dowodów;
- zasada obiektywizmu;
- zasada skargowości;
- zasada bezpośredniości;
- zasada domniemanej niewinności;
- zasada jawności (publiczności);
- zasada legalizmu;
- zasada inkwizycyjności;
- zasada kontradyktoryjności (równouprawnienia stron);
- zasada prawa do obrony.

Proces karny – etapy

Proces karny składa się z następujących etapów:

- postępowanie przygotowawcze – dochodzenie i śledztwo (lżejszymi sprawami zajmuje się policja, zaś przestępstwami cięższymi prokurator)
- postępowanie jurysdykcyjne (etap rozprawy głównej) – składa się z takich elementów jak:
+ rozpoczęcie rozprawy, przewód sądowy,
+ pouczenie oskarżonego o przysługujących mu prawach, przeprowadzenie dowodów,
+przemówienie stron,
+ wydanie wyroku.
- postępowanie apelacyjne – rozpoczyna się od momentu odwołania jednej ze stron od wyroku ogłoszonego w sądzie wyższej instancji,
- postępowanie wykonawcze – rozpoczyna się z chwilą uprawomocnienie wyroku. Jeżeli zapadł wyrok skazujący to następuje wykonanie kary.

Polecamy również:

 • Zasady prawa karnego - WOS

  Do najważniejszych zasad prawa karnego należą:- zasada odpowiedzialności karnej za czyn – oznacza, że człowiek ponosi odpowiedzialność karną za popełnienie czynu zabronionego. Zatem karane są czyny, nie mogą być brane pod uwagę myśli, poglądy, jego właściwości fizyczne czy psychiczne, nawet zamiar,... Więcej »

 • Przestępstwo - definicja. Rodzaje przestępstw - WOS

  Przestępstwo jest to czyn zabroniony dokonany przez człowieka zawiniony, bezprawny i społecznie szkodliwy, za którego popełnienie grozi kara na mocy prawa. Głównymi elementami przestępstwa są: podmiot (sprawca), przedmiot (życie lub mienie), strona przedmiotowa (czas, miejsce i narzędzie), strona... Więcej »

 • Środek karny - definicja, rodzaje kar w polskim prawie karnym - WOS

  Środek karny jest dodatkową dolegliwością wymierzaną przez prawo sprawcy przestępstwa lub wykroczenia zamiast kary lub mimo kary. Środki karne wymienione w prawie karnym: - pozbawienie praw publicznych (m.in. utratę praw wyborczych), - zakaz prowadzenia pojazdów; Więcej »

 • Kara śmierci na świecie - historia, za i przeciw

  Ten najwyższy wymiar kary na świecie stosowany był od początków istnienia prawa, orzekano go przede wszystkim za zabójstwa lub zdrady stanu. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 1 =
gość
2017-04-04 13:56:44
Przydatne, prosto wytłumaczone :)
Psotkaa
2016-12-08 13:59:22
Przydało się ^^
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43