Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Prawa i obowiązki polskiego sołtysa

Podstawą prawną funkcjonowania sołectw i sołtysów w Polsce jest Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W świetle je postanowień, sołectwo jest organem pomocniczym, który może powołać, choć nie musi, rada gminy. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.

Prawa sołtysa:

 • sołtys jest objęty ochroną państwową jako funkcjonariusz publiczny

 • posiada prawo do nietykalności cielesnej podczas lub w związku z pełnionym urzędem

 • sołtys pełni funkcję reprezentacyjną i wykonawczą

 • przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w sesjach rady gminy, jednak jest to zależne od woli radnych i wynosi 50% diety pobieranej przez radnych gminy

 • sołtys może zabierać głos na zebraniach wiejskich, przedstawiać wnioski, oświadczenia, projekty uchwał, ma prawo żądać wpisania swego oświadczenia do protokołu zebrania

 • ma prawo zwoływać z własnej inicjatywy zebrania wiejskie lub na wniosek rady sołeckiej

 • otwiera i przewodniczy zebraniom wiejskim

 • przewodniczy obradom rady sołeckiej

 • może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji przed upływem kadencji

Zadania sołtysa:

 • dbanie o zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa

Zobacz również

 • Budżet samorządowy - definicja, cechy

  Budżetem samorządu terytorialnego nazywamy plan dochodów i wydatków danej jednostki samorządowej. Warto wiedzieć, że planowanie takie ma cykl roczny – decyzję o budżecie podejmuje organ stanowiący jednostki w drodze uchwały, jednak wyłączny wpływ na formułowanie projektu budżety posiada wykonawczy organ jednostki s...

  Więcej
 • Struktura samorządu terytorialnego w Polsce

  W 1990 r. w Polsce został przywrócony samorząd terytorialny – pierwszym krokiem było przywrócenie samorządu gminnego. W kolejnych latach zdecydowano się na wprowadzenie trójstopniowego samorządu – podstawową jednostką jest gmina, a oprócz niej działają także powiaty i województwa.

  Więcej
 • Rola samorządu terytorialnego w Polsce

  Podstawową funkcją samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy – przesunięcie jej bliżej obywateli dla jej sprawności z jednej strony, a z drugiej – dla lepszego odpowiadania na potrzeby ludzi. Bardzo istotną funkcją samorządu terytorialnego jest także zapewnianie właściwej alokacji finansowej – skuteczny roz...

  Więcej
 • Zadania samorządu terytorialnego w Polsce

  Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub inne akty prawne dla organów innych władz publicznych (art. 163).

  Więcej
 • Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

  Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
uratowałeś mi PUPĘ
MyszoJeleń • 2020-05-25 07:01:09
trudne to działanie żeby dać odpowiedź chyba z 30 min to robiłem
siemaneczko • 2020-05-24 21:06:02
ok
Kiki • 2020-05-24 15:12:27
dobre XDD
PO LO • 2020-05-22 17:31:52