Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - WOS

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) powstał w grudniu 1996 r. (wcześniej stanowił jeden z wydziałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Nadzór nad pracami Instytutu sprawuje Minister Spraw Zagranicznych, a sam Instytut jest finansowany z dotacji podmiotowej budżetu państwa.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych pełni funkcję wsparcia decyzyjnego dla osób, które zajmują się polityką zagraniczną (m.in. dla dyplomatów) – w oparciu o wiedzę z prowadzonych badań, analiz. Dla osiągnięcia celów Instytut współpracuje z innymi instytucjami w różnych krajach świata.

Jeśli chodzi o organy PISM to Instytutem kieruje Dyrektor, a organem doradczym i opiniotwórczym jest Rada Instytutu, której członkami są osoby ze sfery polityki, biznesu i nauki, posiadające szeroką wiedzę z tematyki spraw zagranicznych.

Zgodnie z ustawą o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (z 20 grudnia 1996 r.), prowadzi on analizy, ekspertyzy, studia prognostyczne i badania (m.in. interdyscyplinarne i porównawcze) w zakresie spraw międzynarodowych, doskonali kadry działające w zakresie spraw międzynarodowych, promuje wiedzę, prowadzi współpracę z różnego typu ośrodkami naukowymi, politycznymi, a także prowadzi dokumentację i księgozbiór, zajmując się również wydawaniem publikacji tematycznych. Zakres działania precyzuje statut Instytutu.

Podejmowana tematyka badań Instytutu w ramach programów badawczych to m.in. kontrola zbrojeń, Bliski Wschód i Afryka Północna, Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Unia Europejska.

Zobacz również

 • Ambasada - co to jest, zadania. Ambasada a konsulat - WOS

  Ambasada jest najważniejszą z placówek dyplomatycznych danego kraju, funkcjonującą za granicą – jest to przedstawicielstwo dyplomatyczne przy władzach  państwa, które tę misję przyjmuje. Zwyczajowo ambasada mieści się w stolicy państwa przyjmującego, m.in. ze względu na fakt grupowania centralnym mieście wiel...

  Więcej
 • Konsulat generalny - definicja, zadania

  Konsulat generalny jest rodzajem urzędu konsularnego – stałego przedstawicielstwa danego kraju w innym państwie, niższej rangi niż ambasada. Konsulat generalny jest jednym z czterech rodzajów urzędu – oprócz konsulatu generalnego wyróżnia się konsulat, wicekonsulat oraz agencje konsularne. Wymienione urzędy...

  Więcej
 • Instytut Polski - cele, zadania, czym jest? Instytuty Polskie na świecie

  Instytut Polski jest instytucją działającą poza granicami kraju w celu promocji Rzeczpospolitej Polskiej (a szerzej – rozpoznawalności kraju i jego konkurencyjności) szczególnie na płaszczyźnie naukowej i kulturalnej (choć również gospodarczej, politycznej). Instytut Polski Podlega Ministrowie Spraw Zagranicznych.

  Więcej
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i jego prace - WOS

  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jako jednostka badawczo rozwojowa działa od 2001 r. – wcześniej funkcjonował jako stowarzyszenie (od 1991 r.).

  Więcej
 • Instytut Zachodni w Poznaniu i jego prace - WOS

  Instytut Zachodni jest jednostką badawczo-rozwojową noszącą imię Zygmunta Wojciechowskiego. Został założony w 1944 r. – powstanie Instytutu było ściśle związane z doświadczeniem II wojny światowej i stosunków z Niemcami, a także przesunięciem granic Polski w kierunku zachodnim.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
KKKK
MISTRZ • 2020-04-03 14:45:57
d
d • 2020-04-03 13:15:01
n
bn • 2020-04-03 12:55:19
super
xxgosiaxx123456 • 2020-04-03 11:05:11
Prawie jakbym widział to, czego nie uczyłem się w szkole średniej, a być może to jes...
Aleksander • 2020-04-03 10:40:04