Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Konsulat generalny - definicja, zadania

Konsulat generalny jest rodzajem urzędu konsularnego – stałego przedstawicielstwa danego kraju w innym państwie, niższej rangi niż ambasada. Konsulat generalny jest jednym z czterech rodzajów urzędu – oprócz konsulatu generalnego wyróżnia się konsulat, wicekonsulat oraz agencje konsularne. Wymienione urzędy konsularne są kierowane odpowiednio przez – konsulów generalnych, konsulów, wicekonsulów i agentów konsularnych, którzy by móc działać na terenie danego kraju (w okręgu konsularnym) muszą otrzymać od państwa przyjmującego tzw. „exequatur” (zgodę w postaci tzw. listu komisyjnego).

Funkcje konsula są dość ograniczone, zwykle sprowadzają się do wąskich dziedzin, np. z zakresu gospodarki.

Warto wiedzieć, że urzędy konsularne do wzajemnych stosunków państw zostały wprowadzone konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r.

Zgodnie z zapisami konwencji urzędy konsularne działają na terenie okręgów konsularnych, czyli obszarów, jakie zostały im wyznaczone.

Do funkcji konsularnych należą (art. 5 Konwencji):
1. Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe
2. Popieranie rozwoju wzajemnych stosunków w różnych sferach – handlowej, kulturalnej, gospodarczej, naukowej itp.
3. Wydawanie paszportów i innych dokumentów, np. wiz.
4. Udzielanie pomoc i opieki osobom prawnym i fizycznym – obywatelom państwa wysyłającego.
5. Wykonywanie przewidzianych przez ustawy państwa wysyłającego prawa nadzoru i inspekcji statków morskich
i inne.

Zobacz również

 • Ambasada - co to jest, zadania. Ambasada a konsulat - WOS

  Ambasada jest najważniejszą z placówek dyplomatycznych danego kraju, funkcjonującą za granicą – jest to przedstawicielstwo dyplomatyczne przy władzach  państwa, które tę misję przyjmuje. Zwyczajowo ambasada mieści się w stolicy państwa przyjmującego, m.in. ze względu na fakt grupowania centralnym mieście wiel...

  Więcej
 • Instytut Polski - cele, zadania, czym jest? Instytuty Polskie na świecie

  Instytut Polski jest instytucją działającą poza granicami kraju w celu promocji Rzeczpospolitej Polskiej (a szerzej – rozpoznawalności kraju i jego konkurencyjności) szczególnie na płaszczyźnie naukowej i kulturalnej (choć również gospodarczej, politycznej). Instytut Polski Podlega Ministrowie Spraw Zagranicznych.

  Więcej
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - WOS

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) powstał w grudniu 1996 r. (wcześniej stanowił jeden z wydziałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Nadzór nad pracami Instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych, a sam Instytut jest finansowany z dotacji podmiotowej budżetu państwa.

  Więcej
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i jego prace - WOS

  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jako jednostka badawczo rozwojowa działa od 2001 r. – wcześniej funkcjonował jako stowarzyszenie (od 1991 r.).

  Więcej
 • Instytut Zachodni w Poznaniu i jego prace - WOS

  Instytut Zachodni jest jednostką badawczo-rozwojową noszącą imię Zygmunta Wojciechowskiego. Został założony w 1944 r. – powstanie Instytutu było ściśle związane z doświadczeniem II wojny światowej i stosunków z Niemcami, a także przesunięciem granic Polski w kierunku zachodnim.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11