Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - struktura, informacje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest resortem, którego zadaniami są: prowadzenie polityki zagranicznej Polski – wyznaczanie jej kierunków, reprezentowanie interesów Polski poza jej granicami, utrzymywanie dobrych relacji z innymi uczestnikami stosunków politycznych (krajami i organizacjami), ochrona polskich obywateli poza granicami kraju i inne.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - struktura

Głównym organem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest Minister Spraw Zagranicznych. Dla sprawnego działania Ministerstwo podzielone jest na departamenty, których zwierzchnikami (poszczególnych departamentów) jest Sekretarz Stanu ds. europejskich lub  poszczególni Podsekretarze. Wyróżnia się Podsekretarzy ds.

- parlamentarnych polityki europejskiej i praw człowieka

- współpracy rozwojowej Polonii i polityki wschodniej

- prawnych i traktatowej

- konsularnych i polityki bezpieczeństwa,

- globalnej polityki, ekonomicznej promocji i kultury.

Wśród departamentów Ministerstwa możemy natomiast znaleźć takie, jak np. Departament Afryki i Bliskiego Wschodu, Departament Ameryki, Departament Azji i Pacyfiku, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka.

Osobnym pionem zarządza Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej, któremu podlegają biura zajmują się kwestiami technicznymi, np. administracją, finansami, infrastrukturą itp.

Warto wiedzieć, że siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych mieści się przy al. Jana Ch. Szucha 23 w Warszawie.

Polecamy również:

 • Ambasada - co to jest, zadania. Ambasada a konsulat - WOS

  Ambasada jest najważniejszą z placówek dyplomatycznych danego kraju, funkcjonującą za granicą – jest to przedstawicielstwo dyplomatyczne przy władzach  państwa, które tę misję przyjmuje. Zwyczajowo ambasada mieści się w stolicy państwa przyjmującego, m.in. ze względu na fakt grupowania... Więcej »

 • Konsulat generalny - definicja, zadania

  Konsulat generalny jest rodzajem urzędu konsularnego – stałego przedstawicielstwa danego kraju w innym państwie, niższej rangi niż ambasada. Konsulat generalny jest jednym z czterech rodzajów urzędu – oprócz konsulatu generalnego wyróżnia się konsulat, wicekonsulat oraz agencje... Więcej »

 • Instytut Polski - cele, zadania, czym jest? Instytuty Polskie na świecie

  Instytut Polski jest instytucją działającą poza granicami kraju w celu promocji Rzeczpospolitej Polskiej (a szerzej – rozpoznawalności kraju i jego konkurencyjności) szczególnie na płaszczyźnie naukowej i kulturalnej (choć również gospodarczej, politycznej). Instytut Polski Podlega Ministrowie... Więcej »

 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - WOS

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) powstał w grudniu 1996 r. (wcześniej stanowił jeden z wydziałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Nadzór nad pracami Instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych, a sam Instytut jest finansowany z dotacji podmiotowej budżetu państwa. Więcej »

 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i jego prace - WOS

  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jako jednostka badawczo rozwojowa działa od 2001 r. – wcześniej funkcjonował jako stowarzyszenie (od 1991 r.). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
l
• 2023-10-01 12:30:44
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
3434444f234fcvqr4
• 2023-09-27 12:30:26