Polityka monetarna - definicja, i jej wpływ na gospodarkę

Polityka monetarna (tj. regularne działania podejmowane, by zapewnić stabilność cen), zwana także pieniężną, również przybiera wiele form. Może być między innymi realizowana poprzez zmianę stóp procentowych (oprocentowania kredytów). Wprowadzenie niższych stóp procentowych skutkuje zwiększeniem się ilości pieniędzy w obiegu (podaży pieniądza), co automatycznie doprowadza do większego zapotrzebowania (popytu) i produkcji, czyli ogólnie do pobudzenia koniunktury.

Odwrotne skutki uzyska się przy podwyższeniu stóp procentowych – efektem będzie spowolnienie koniunktury. Jak zatem widać w ramach polityki pieniężnej państwo jest w stanie regulować podaż pieniądza na rynku, decydujący wpływ na podjęcie odpowiednich kroków mają tutaj bieżące potrzeby gospodarki. Odpowiedzialne za politykę monetarną państw są odpowiednie instytucje zobligowane do tego typu działań i posiadające do tego uprawnienia. W Polsce są to bank centralny oraz Rada Polityki Pieniężnej.

Polecamy również:

 • Protekcjonizm gospodarczy - definicja

  Protekcjonizm, czyli ochrona rynku krajowego przed konkurencją z zagranicy. Państwo zabezpieczenia się poprzez zmniejszenie importu oraz wspomaganie eksportu. Więcej »

 • Regulacja cen przez państwo - ceny maksymalne i minimalne

  Regulacja cen jest kolejną z form interwencjonizmu. Państwo wpływa w tym wypadku na gospodarkę krajową poprzez wskazanie wysokości cen danych towarów. Więcej »

 • Inwestycje państwa, polityka inwestycyjna państwa

  Kolejnym rodzajem albo narzędziem interwencjonizmu jest państwowa polityka inwestycyjna. Władze decydują się na zastosowanie konkretnych nakładów finansowych, których celem jest redukcja bezrobocia oraz ożywienie ogólnej koniunktury na rynku. Więcej »

 • Polityka fiskalna państwa - cele, narzędzia

  Polityka fiskalna (budżetowa) stanowi bardzo ważną formę interwencjonizmu państwowego. Poprzez odpowiednie pokierowanie pracami nad szczegółowym planem finansowym kraju uprawnione do tego władze mogą znacznie wpływać na sytuację gospodarczą i finansową państwa.  Więcej »

 • Dotacje państwowe - definicja, cele

  Dotacje, czyli - nieodpłatna forma wsparcia finansowego ze strony państwa dla określonych firm i osób prywatnych. Środki te nie podlegają zwrotowi, mają na celu wsparcie działalności i rozwoju tych przedsiębiorstw (są przeznaczone na realizację zadań publicznych). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23