Protekcjonizm gospodarczy - definicja

Protekcjonizm, czyli ochrona rynku krajowego przed konkurencją z zagranicy. Państwo zabezpieczenia się poprzez zmniejszenie importu oraz wspomaganie eksportu.

Istnieje szereg środków przy pomocy których dokonuje się protekcji rodzimego rynku. Do najważniejszych należą cła, embargo oraz kontyngenty.

Cło, czyli opłata pobierana na granicy przy importowaniu dóbr; automatycznie powoduje ono wzrost ceny towarów przywożonych do kraju, osłabiając ich konkurencyjność na rynku, co jest na rękę wytwórcom krajowym. Z kolei nałożenie embargo (zakazu) na przywóz niektórych towarów z zagranicy zupełnie eliminuje wytwórców i dostawców zagranicznych, co zapewnia lepszy zbyt krajowych towarów tego typu. Podobny cel ma zastosowanie kontyngentów, czyli ustalenie maksymalnej ilości dóbr i towarów, które można przywieźć z innych krajów.

Nie są to jedyne środki protekcjonizmu, choć te najczęściej spotykamy. Istnieje również ochrona rynku rodzimego poprzez ustalanie bardzo wysokich norm jakości, jakim podlegają towary importowane – to sprawia, że mniejsza liczba dóbr spełni warunki i będzie mogła być sprowadzona do kraju.

Oprócz zabezpieczenia przed dużą ilością importu stosuje się także szereg ułatwień dla krajowych eksporterów. I tak mogą one przybrać formę różnego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych dla eksporterów, a także subsydiów, tj. dopłat do towarów eksportowanych.

Protekcjonizm jest jednak ostrożnie stosowany przez władze, bowiem niesie on czasem negatywne skutki dla gospodarki, grozi podobną polityką ze strony innych państw, co może doprowadzić np. do deficytu pewnych towarów na rodzimym rynku.

Polecamy również:

 • Polityka monetarna - definicja, i jej wpływ na gospodarkę

  Polityka monetarna (tj. regularne działania podejmowane, by zapewnić stabilność cen), zwana także pieniężną, również przybiera wiele form. Może być między innymi realizowana poprzez zmianę stóp procentowych (oprocentowania kredytów). Więcej »

 • Regulacja cen przez państwo - ceny maksymalne i minimalne

  Regulacja cen jest kolejną z form interwencjonizmu. Państwo wpływa w tym wypadku na gospodarkę krajową poprzez wskazanie wysokości cen danych towarów. Więcej »

 • Inwestycje państwa, polityka inwestycyjna państwa

  Kolejnym rodzajem albo narzędziem interwencjonizmu jest państwowa polityka inwestycyjna. Władze decydują się na zastosowanie konkretnych nakładów finansowych, których celem jest redukcja bezrobocia oraz ożywienie ogólnej koniunktury na rynku. Więcej »

 • Polityka fiskalna państwa - cele, narzędzia

  Polityka fiskalna (budżetowa) stanowi bardzo ważną formę interwencjonizmu państwowego. Poprzez odpowiednie pokierowanie pracami nad szczegółowym planem finansowym kraju uprawnione do tego władze mogą znacznie wpływać na sytuację gospodarczą i finansową państwa.  Więcej »

 • Dotacje państwowe - definicja, cele

  Dotacje, czyli - nieodpłatna forma wsparcia finansowego ze strony państwa dla określonych firm i osób prywatnych. Środki te nie podlegają zwrotowi, mają na celu wsparcie działalności i rozwoju tych przedsiębiorstw (są przeznaczone na realizację zadań publicznych). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20