Karol Marks - biografia, poglądy

Karl Heinrich Marx urodził się 5 maja 1818 roku w Trewirze w rodzinie zasymilowanego rabina. W 1835 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Bonn, a rok później przeniósł się na Uniwersytet Berliński. Tam przystąpił do grupy „lewicowych heglistów”. Obronił pracę doktorską o teoriach atomistycznych Demokryta i Epikura na Uniwersytecie w Jenie w 1840 roku. W 1842 roku został redaktorem naczelnym „Gazety Reńskiej”. Wówczas ewoluowały jego poglądy od idealizmu do materializmu oraz odstąpienie od demokratyzmu na rzecz komunizmu, interesował się też wtedy ekonomią polityczną oraz wolnością prasy.

W 1844 roku poznał Fryderyka Engelsa, obaj brali udział w życiu politycznym Paryża i razem opracowywali idee komunizmu. Pierwszym wspólnym pismem była Święta rodzina, czyli krytyka krytycznej krytyki. W Brukseli Marks zaangażował się w tworzenie Związku Komunistów, którego działaczem został wraz z Engelsem w 1847 roku. Obaj stworzyli program związku, który wydali w 1848 roku pod tytułem Manifest partii komunistycznej. Zajął się ekonomią polityczną i historią. Napisał Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte (1852), Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Kapitał (1867). W 1864 roku Marks założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników – Pierwszą Międzynarodówkę. Zmarł 14 marca 1883 roku w Londynie.

Poglądy:
1) założyciel tzw. socjalizmu naukowego,
2) wpływ filozofii Hegla
3) identyczność „bytu” i „myślenia”
4) historyczny materializm w pojmowaniu dziejów
5) teoria wyzysku – pomieszanie terminów pracodawcy i pracobiorcy, to robotnik daje swoją pracę, siły, więc jest pracodawcą
6) teoria katastrof – upadek kapitalistycznego ustroju jako efekt ciągłego wzrostu klasy robotniczej i coraz bardziej zaostrzających się kryzysów
7) zwolennik odbudowy niepodległej Polski i kresu wpływów Imperium Rosyjskiego na stosunki wewnętrzne Niemiec
8) praca to jedyne źródło wartości.

Polecamy również:

 • Fryderyk Engels - biografia, poglądy

  Friedrich Engels urodził się 28 listopada 1820 w Wuppertalu w Niemczech w rodzinie właściciela fabryki. Po maturze podjął pracę w biurze jednej z fabryk ojca, a następnie w firmie handlowej w Bremie. W roku 1844 wyjechał do Paryża, gdzie poznał Karola Marksa. Wtedy też dołączył do Związku... Więcej »

 • Józef Stalin - biografia, działalność

  Józef Stalin (prawdziwe nazwisko: Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili) urodził się w 1878 roku w Gori na terenie Gruzji. Jego ojciec prowadził zakład szewski, zaś matka była praczką. Dżugaszwili uczył się w seminarium duchownym, które przerwał z powodu kłopotów finansowych. Więcej »

 • Włodzimierz Lenin - biografia, działalność

  Włodzimierz Lenin (prawdziwe nazwisko Władimir Iljicz Uljanow) urodził się w 1870 roku w Symbirsku. W genealogii jej rodziny zbiegło się wiele narodowości: rosyjska, żydowska, niemiecka i szwedzka. Ojciec Lenina był nauczycielem i inspektorem szkół ludowych guberni sybirskiej. Więcej »

 • Lew Trocki - biografia, kim był, historia

  Lew Trocki (prawdziwe nazwisko Lejba Dawidowicz Bronsztein) urodził się w 1879 roku w Janówce (gubernia chersońska), w rodzinie żydowskiej. Uczył się w szkole im. Świętego Pawła w Odessie. W 1897 roku założył Południoworosyjski Związek Robotniczy. Za działalność rewolucyjną został aresztowany i zesłany na... Więcej »

 • Mao Tse-tung - biografia, doktryna polityczna, poglądy

  Mao Tse- tung urodził się 26 grudnia 1893 roku we wsi Shaoshan, w rodzinie bogatego rolnika. Po zdaniu matury wyjechał do Pekinu, gdzie pracował jako bibliotekarz w bibliotece uniwersyteckiej. To tu zetknął się pierwszy raz z myślą Marksa i Engelsa. Zaczął aktywnie działać na rzecz rewolucji – w 1927 roku... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45