Nabożeństwo majowe

Maj to w Kościele katolickim miesiąc, w którym szczególną cześć oddaje się Matce Boskiej. Wówczas mają miejsce poświęcone Jej nabożeństwa, zwane potocznie „majówkami”. Wierni gromadzą się wieczorami nie tylko w kościołach, ale też przy kapliczkach, przydrożnych krzyżach bądź figurkach, aby wspólnie śpiewać pieśni maryjne. W Polsce zwyczaj ten przyjął się w połowie XIX wieku – pierwsze nabożeństwo majowe w naszym kraju zostało odprawione w roku 1852 w kościele Ojców Misjonarzy pod wezwaniem. św. Krzyża w Warszawie.

Genezy nabożeństw należy jednak szukać już w V wieku, kiedy to na Wschodzie powszechne było gromadzenie się chrześcijan i wspólne śpiewanie hymnów ku czci Maryi. Na Zachodzie ten ceremoniał pojawił się dopiero w średniowieczu, na przełomie XIII/XIV w. –od tej pory można mówić o maju jako miesiącu maryjnym. Jednym z „pomysłodawców” i propagatorów nabożeństw majowych był król hiszpański Alfons X, który panował w XIII wieku. Niemniej autorstwo „majówek” przypisuje się jezuicie, o. Ansolani, żyjącemu na przełomie XVII/XVIII w. Organizował on w kaplicy królewskiej w Neaopolu koncerty pieśni ku czci Matki Boskiej, które kończyły się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Te wyjątkowe nabożeństwa miały miejsce w maju i były odprawiane każdego dnia. Wśród apostołów nabożeństwa majowego bywa również wymieniany inny jezuita -  o. Muzzarelli.

Centralną część nabożeństwa stanowi Litania Loretańska, jeden z hymnów na cześć Maryi. Modlitwa ta została oficjalnie zatwierdzona przez papieża Syktusa V w 1578 r., ale po raz pierwszy opublikowano ją wcześniej – w 1558 r. Jej genezy należy szukać w XII-wiecznej Francji. Sama nazwa wywodzi się natomiast od włoskiego miasteczka Loreto, gdzie była szczególnie propagowana od XVI wieku. Miejscowość ta słynie z Sanktuarium Maryjnego tzw. Świętego Domku. Jego ściany miały zostać przywiezione z Ziemi Świętej przez krzyżowców i miały pochodzić z rodzinnego domu Maryi, z Nazaretu.

Litania Loretańska rozpoczyna się wezwaniami do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W kolejnej części znajduje się 49 wezwań do Matki Bożej (w Polsce 50, gdyż dodano tytuł „Królowo Polski”) oraz 3 wezwania skierowane do Jezusa Chrystusa – Baranka Bożego.  Większość tytułów Maryi użytych w Litanii zaczerpnięto z Biblii i modlitw Kościoła greckiego.

Obok Litanii Loretańskiej w nabożeństwach majowych występuje modlitwa Pod Twoją Obronę oraz liczne pieśni maryjne. W niektórych tradycjach nabożeństwom towarzyszy także odmawianie różańca. Często kończy się ono w Polsce Apelem Jasnogórskim. Jeśli nabożeństwo odprawiane jest w kościele, to na czas jego trwania wystawiany jest Najświętszy Sakrament.

Polecamy również:

 • Nabożeństwo czterdziestogodzinne - Adoracja Najświętszego Sakramentu

  Nabożeństwo czterdziestogodzinne to nabożeństwo, którego zadaniem jest wprowadzenie wiernych w Okres Wielkiego Postu. Polega ono na nieustannej modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, czyli innymi słowy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Więcej »

 • Nabożeństwo różańcowe

  Nabożeństwo różańcowe to nabożeństwo maryjne, które zostało wprowadzone przez papieża Leona XIII w 1883r. W Kościele katolickim jest odprawiane codziennie w październiku (październik to miesiąc różańca). W czasie nabożeństwa odmawia się jedną cząstkę różańca, litanię loretańską oraz... Więcej »

 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu

  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu to jedno z nabożeństw ku czci Matki Boskiej. Powstały one na wzór pacierzy kapłańskich, czyli tzw. brewiarza (inaczej: Liturgii Godzin), stąd bywają nazywane „Brewiarzem ubogich”. Więcej »

 • Droga Krzyżowa

  Droga Krzyżowa jest nabożeństwem, które nawiązuje do drogi, jaką odbył Jezus od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty, gdzie poniósł śmierć na krzyżu. Mękę Chrystusa rozważa się w 14 symbolicznych stacjach, przy czym tylko dziewięć z nich znajduje swoją podstawę w Piśmie Świętym. Więcej »

 • Gorzkie żale

  Gorzkie żale to nabożeństwo wielkopostne powstałe w Polsce w okresie baroku, czyli na przełomie XVII i XVIII wieku. Po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r.  Polega na rozważaniu męki Chrystusa –  jest to zatem nabożeństwo pasyjne. Jego powstanie związane jest z Bractwem św. Rocha przy kościele... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 4 =
kk
2022-05-05 11:49:39
ok
o
2020-05-08 16:02:28
pisać grubym drukiem wszystkie najważniejsze informacje z tej nieistniejącego czegoś
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52