Moralność czynów ludzkich i uczuć - strona 4

zawsze pozostaje złe.

Moralność czynów ludzkich i uczuć

Wolna wola czyni człowieka podmiotem moralnym i odpowiedzialnym za własne działanie. Dlatego czyny ludzkie mogą być kwalifikowane moralnie: jako dobre bądź jako złe. Przy czym podział ten nie sprawdza się jednak, jeśli osoba działa nieświadomie.

Wśród czynów ludzkich można wyróżnić te zachowania, których wybór zawsze jest błędny (zawsze pociąga za sobą zło moralne). Jest nim np. nierząd, zabójstwo, oszczerstwo, bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo itd. Są one bezwzględnie niedozwolone, niezależnie od okoliczności i intencji. Należy pamiętać także o złotej zasadzie: nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by  wynikło z niego dobro.

Jeśli chodzi o moralność uczuć to można mówić o niej tylko w kontekście ich zależności od rozumu człowieka i od jego woli. Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Skłaniają jednak istotę ludzką do działania bądź działania. Dzięki nim człowiek może przeczuwać dobro i przewidywać zło.

Emocje i doznania mogą być przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady. Ich źródłem jest serce człowieka. Doskonałość moralna polega na tym, aby człowieka kierowała do dobra nie tylko wola/intencja, lecz także jego uczucia:  Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego (Ps 84, 3).

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ten tekst bardzo mi pomógł
kasia • 2020-09-27 19:37:37
zarombiste dziękuje
ananasik • 2020-09-27 16:02:40
git
maniu1260 • 2020-09-27 10:18:26
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26