Modlitwa eucharystyczna

Modlitwa Eucharystyczna jest centralną częścią celebracji eucharystycznej, zatem także całej Mszy Świętej. Poprzedzona jest przygotowaniem darów, czyli przyniesieniem do ołtarza chleba i wina. Struktura tej modlitwy składa się kolejno z:

- prefacji: prefacja to złożenie dziękczynienie Bogu za wszystkie Jego dzieła;

- aklamacji „Święty, Święty, Święty”;

- epiklezy: w epiklezie Kościół prosi Ojca o zesłanie Ducha Świętego na chleb i wino,  aby Jego mocą stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa ( jest to modlitwa błagalna);

- opisu ustanowienia Eucharystii i przeistoczenia;

- anamnezy: w anamnezie Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa;

- modlitw wstawienniczych (za Kościół, za żyjących i zmarłych);

- doksologii końcowej: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...

Modlitwa eucharystyczna odmawiana jest jedynie przez kapłana. Lud włącza się w nią wykonując formuły ustalone w Mszale. Do II Soboru Watykańskiego była to modlitwa odmawiana przez kapłana po cichu, ze względu na ogromny szacunek, jakim ją darzono.

Głównym tematem Modlitwy Eucharystycznej jest dziękczynienie Bogu za dzieło zbawienia. Akcentuje ona również działanie Ducha Świętego oraz

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
zgadzam sie z SzYmOn 'em
123456890 • 2020-12-01 14:26:43
Długi a potzrebuje na ściąge
dawidkk12 • 2020-11-30 19:46:21
elo 320
ter • 2020-11-30 18:48:32
To bardzo łatwo.
Ja to ktoś. • 2020-11-30 16:42:53