Modlitwa eucharystyczna

Modlitwa Eucharystyczna jest centralną częścią celebracji eucharystycznej, zatem także całej Mszy Świętej. Poprzedzona jest przygotowaniem darów, czyli przyniesieniem do ołtarza chleba i wina. Struktura tej modlitwy składa się kolejno z:

- prefacji: prefacja to złożenie dziękczynienie Bogu za wszystkie Jego dzieła;

- aklamacji „Święty, Święty, Święty”;

- epiklezy: w epiklezie Kościół prosi Ojca o zesłanie Ducha Świętego na chleb i wino,  aby Jego mocą stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa ( jest to modlitwa błagalna);

- opisu ustanowienia Eucharystii i przeistoczenia;

- anamnezy: w anamnezie Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa;

- modlitw wstawienniczych (za Kościół, za żyjących i zmarłych);

- doksologii końcowej: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...

Modlitwa eucharystyczna odmawiana jest jedynie przez kapłana. Lud włącza się w nią wykonując formuły ustalone w Mszale. Do II Soboru Watykańskiego była to modlitwa odmawiana przez kapłana po cichu, ze względu na ogromny szacunek, jakim ją darzono.

Głównym tematem Modlitwy Eucharystycznej jest dziękczynienie Bogu za dzieło zbawienia. Akcentuje ona również działanie Ducha Świętego oraz jedność Kościoła. Jest ona także modlitwą konsekracji – za jej sprawą dochodzi do transsubstancjacji.

Aktualnie w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich znajduje się 10 Modlitw Eucharystycznych (wszystkie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską). Powstawały one w różnych epokach np. Druga Modlitwa Eucharystyczna pochodzi z III w., a Trzecia Modlitwa Eucharystyczna powstała już po Soborze Watykańskim II, czyli w XX w. Wybór jednej z modlitw zależy zarówno od celebransa, jak i przepisów liturgicznych.

Modlitwa Eucharystyczna nazywana jest również anaforą (gr. “podwyższenie - podniesienie się”).

Polecamy również:

 • Rodzaje modlitwy

  błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Więcej »

 • Modlitwa prywatna i publiczna

  Modlitwa prywatna jest modlitwą jednej osoby (lub jednej rodziny), która modli się za siebie bądź za innych bez udziału Kościoła. Może przyjmować różne formy, tj. może być cicha, głośna, śpiewana. Więcej »

 • Formy modlitwy

  Wśród form modlitwy wyróżnia się: modlitwę ustną, rozmyślanie oraz kontemplację. Więcej »

 • Wyznanie wiary (credo)

  Wiara jest odpowiedzią dawaną Bogu – odpowiedzią na Jego Objawienie. „Wierzyć” to znaczy poddać się Panu i być całkowicie posłusznym Jego woli. Wiara jest łaską, darem Bożym.  Więcej »

 • Modlitwa Ojcze Nasz

  Modlitwa Ojcze Nasz wywodzi się z Ewangelii i jest uważana za podstawową modlitwę chrześcijańską. Została spisana przez św. Łukasza (wersja krótsza – pięć próśb) i św. Mateusza (wersja rozszerzona – siedem próśb). Modlitwę Ojcze Nasz przekazał uczniom sam Jezus Chrystus. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24