Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Litania do Najświętszego Imienia Jezus to modlitwa, której autor pozostaje nieznany. Bywa przypisywana św. Bernardowi ze Sieny oraz św. Janowi Kapistranowi, którzy niewątpliwie byli jej propagatorami. Powstała najprawdopodobniej na początku XV wieku. Na wniosek karmelitów, papież Sykstus V (1585/90) przyznał odpust 300-dniowy za jej odmawianie, niemniej początkowo wnioski dotyczące formalnego zatwierdzenia litanii spotykały się z odmową. Została uznana za modlitwę obowiązującą w całym Kościele dopiero w 1886 r., mocą decyzji Leona XIII. Przeznaczona jest zarówno do publicznego, jak i prywatnego odmawiania. Jej struktura przypomina strukturę Litanii Loretańskiej. Tytuły Chrystusa wymieniane w litanii odnoszą się zarówno do Jego boskiej, jak i ludzkiej natury.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus –  treść

Kyrie, elejson. 

Chryste, elejson.

Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas. 

Jezu, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Boga żywego,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, odblasku Ojca,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, jasności światła wiecznego,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, królu chwały,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, słońce sprawiedliwości,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Maryi Panny,  zmiłuj się nad nami.

Jezu najmilszy,  zmiłuj się nad nami.

Jezu przedziwny,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, Boże mocny,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, Ojcze na wieki,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,  zmiłuj się nad nami.

Jezu najmożniejszy,  zmiłuj się nad nami.

Jezu najcierpliwszy,  zmiłuj się nad nami.

Jezu najposłuszniejszy,  zmiłuj się nad nami.

Jezu cichy i pokornego serca,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, miłośniku czystości,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, miłujący nas,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, Boże pokoju,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, dawco żywota,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, cnót przykładzie,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, pragnący dusz naszych,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, Boże nasz,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, ucieczko nasza,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, Ojcze ubogich,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, skarbie wiernych,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, dobry pasterzu,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, światłości prawdziwa,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, mądrości przedwieczna,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, dobroci nieskończona,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, drogo i życie nasze,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, wesele Aniołów,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, królu Patriarchów,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, mistrzu Apostołów,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, męstwo Męczenników,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, światłości Wyznawców,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, czystości Dziewic,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, korono Wszystkich Świętych,  zmiłuj się nad nami.

 

Bądź nam miłościw,  przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw,  wysłuchaj nas, Jezu.

 

Od zła wszelkiego,  wybaw nas, Jezu.

Od grzechu każdego,  wybaw nas, Jezu.

Od gniewu Twego,  wybaw nas, Jezu.

Od sideł szatańskich,  wybaw nas, Jezu.

Od ducha nieczystości,  wybaw nas, Jezu.

Od śmierci wiecznej,  wybaw nas, Jezu.

Od zaniedbania natchnień Twoich,  wybaw nas, Jezu.

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,  wybaw nas, Jezu.

Przez Narodzenie Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez Dziecięctwo Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez najświętsze życie Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez trudy Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,  wybaw nas, Jezu.

Przez krzyż i opuszczenie Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez omdlenie Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez śmierć i pogrzeb Twój,  wybaw nas, Jezu.

Przez Zmartwychwstanie Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez Wniebowstąpienie Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,  wybaw nas, Jezu.

Przez radości Twoje,  wybaw nas, Jezu.

Przez chwałę twoją,  wybaw nas, Jezu.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami, Jezu.

 

Jezu, usłysz nas.  Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;" - daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.

Polecamy również:

 • Rodzaje modlitwy

  błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Więcej »

 • Modlitwa prywatna i publiczna

  Modlitwa prywatna jest modlitwą jednej osoby (lub jednej rodziny), która modli się za siebie bądź za innych bez udziału Kościoła. Może przyjmować różne formy, tj. może być cicha, głośna, śpiewana. Więcej »

 • Formy modlitwy

  Wśród form modlitwy wyróżnia się: modlitwę ustną, rozmyślanie oraz kontemplację. Więcej »

 • Wyznanie wiary (credo)

  Wiara jest odpowiedzią dawaną Bogu – odpowiedzią na Jego Objawienie. „Wierzyć” to znaczy poddać się Panu i być całkowicie posłusznym Jego woli. Wiara jest łaską, darem Bożym.  Więcej »

 • Modlitwa Ojcze Nasz

  Modlitwa Ojcze Nasz wywodzi się z Ewangelii i jest uważana za podstawową modlitwę chrześcijańską. Została spisana przez św. Łukasza (wersja krótsza – pięć próśb) i św. Mateusza (wersja rozszerzona – siedem próśb). Modlitwę Ojcze Nasz przekazał uczniom sam Jezus Chrystus. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43